НЭВТРЭХ
2020.07.23 нд 27 даатгуулагч үйлчилгээ авсан байна
      Тухайн хугацааны үйлчилгээг графикаар үзүүлвэл :

8 төрлийн үйлчилгээг 29 удаа үзүүлсэн байна.
Үнэлгээ ирүүлээгүй 100% (27 үйлчлүүлэгч)
Сэтгэл ханамжгүй 0% (0 үйлчлүүлэгч)
Сэтгэл ханамжтай 0% (0 үйлчлүүлэгч)

Үйлчилгээний төрөл, үйлчилгээ авсан хэлбэрийг үйлчилгээний тоо болон хугацаагаар үзүүлвэл :
Үйлчилгээний төрөл Үйлчилгээний дундаж хугацаа Үйлчилгээний нийт хугацаа Үйлчлүүлэгийн тоо 27
үйлчлүүлэгч
Тасалбартай 0
Тасалбаргүй 00:11:40 05:15:16 27
00:11:40

05:15:16

Биечлэн 00:12:06 05:14:57 26
Утсаар 0
Цахимаар 00:00:19 00:00:19 1
Үйлчлүүлэгчийн тоог сумаар харуулвал :
Уянга - 9, Арвайхээр - 6, Богд - 1, Төгрөг - 4, Сант - 1, Нарийнтээл - 6 үйлчлүүлэгчид үйлчилгээ үзүүлсэн байна.
Үйлчилгээг ажилтан тус бүрээр үзүүлвэл
Байцаагч Үйлчилгээ Тоо
1 Очирбат.Да
(Арвайхээр)
Зөвөлгөө /ажилгүйдлийн тэтгэмж/-1, Материал /даатгуулагчаас авах/-2, Зөвөлгөө /ЭМД/-2, 5
2 Содном-Иш.Тө
(Нарийнтээл)
Тэтгэвэр /шинэ/-2, ЭМД /дэвтэр баталгаажуулах/-3, АЖНД /2013 оны/-1, 6
3 Чулуунцэцэг.Лх
(Төгрөг)
ЭМД /дэвтэр баталгаажуулах/-4, Зөвөлгөө /нөхөн даатгал/-1, 5
4 Ану.Тө
(Уянга)
НДД баталгаажуулах /СД/-3, ЭМД /дэвтэр баталгаажуулах/-2, 5
5 Долгоржав.Эр
(Арвайхээр)
АЖНД /2013 оны/-1, 1
6 Долгорсүрэн.Ша
(Уянга)
ЭМД /дэвтэр баталгаажуулах/-3, НДД баталгаажуулах /СД/-2, 5
7 Должинсүрэн.Да
(Богд)
НДД баталгаажуулах /СД/-1, 1
8 Нэргүй.Ал
(Сант)
Материал /даатгуулагчаас авах/-1, 1
Үйлчлүүлэгчийн тоог ажилтнаар харуулвал :
НИЙТЭЛСЭН : 2020-07-23 17:59:35, Б.Пүрэвдулам, Арвайхээр