НЭВТРЭХ
2020.07.24 нд 49 даатгуулагч үйлчилгээ авсан байна
      Тухайн хугацааны үйлчилгээг графикаар үзүүлвэл :

14 төрлийн үйлчилгээг 50 удаа үзүүлсэн байна.
Үнэлгээ ирүүлээгүй 92% (45 үйлчлүүлэгч)
Сэтгэл ханамжгүй 2% (1 үйлчлүүлэгч)
Сэтгэл ханамжтай 6% (3 үйлчлүүлэгч)

Үйлчилгээний төрөл, үйлчилгээ авсан хэлбэрийг үйлчилгээний тоо болон хугацаагаар үзүүлвэл :
Үйлчилгээний төрөл Үйлчилгээний дундаж хугацаа Үйлчилгээний нийт хугацаа Үйлчлүүлэгийн тоо 49
үйлчлүүлэгч
Тасалбартай 0
Тасалбаргүй 00:04:24 03:35:58 49
00:04:24

03:35:58

Биечлэн 00:04:26 03:33:27 48
Утсаар 00:02:31 00:02:31 1
Цахимаар 0
Үйлчлүүлэгчийн тоог сумаар харуулвал :
Уянга - 13, Гучин-Ус - 21, Арвайхээр - 8, Төгрөг - 2, Нарийнтээл - 4, Богд - 1 үйлчлүүлэгчид үйлчилгээ үзүүлсэн байна.
Үйлчилгээг ажилтан тус бүрээр үзүүлвэл
Байцаагч Үйлчилгээ Тоо
1 Очирбат.Да
(Арвайхээр)
Шалгуулах /материалын хариу/-1, Материал /даатгуулагчаас авах/-3, 4
2 Оюунтуяа.Да
(Арвайхээр)
Материал /даатгуулагчаас авах/-3, 3
3 Содном-Иш.Тө
(Нарийнтээл)
Тэтгэвэр /шинэ/-3, Бусад-1, 4
4 Чулуунцэцэг.Лх
(Төгрөг)
НДД баталгаажуулах /заавал/-1, Материал /даатгуулагчаас авах/-1, 2
5 Лхагвадолгор.Бя
(Уянга)
ЭМД /дэвтэр баталгаажуулах/-1, 1
6 Ану.Тө
(Уянга)
НДД баталгаажуулах /СД/-8, ЭМД /дэвтэр баталгаажуулах/-4, 12
7 Долгоржав.Эр
(Арвайхээр)
Архивын лавлагаа авах /баримт/-1, 1
8 Должинсүрэн.Да
(Богд)
ЭМД /дэвтэр баталгаажуулах/-1, 1
9 Дуламсүрэн.Ад
(Гучин-Ус)
НДШ тайлан өгөх-3, Зөвөлгөө /тэтгэвэр/-4, ЭМД /дэвтэр баталгаажуулах/-1, Зөвөлгөө /нөхөн даатгал/-2, Зөвөлгөө /ЭМД/-2, Бусад-2, Тэтгэвэр /шинэ/-1, Зөвөлгөө /СД/-3, НДД баталгаажуулах /СД/-2, Зөвөлгөө /тэтгэмж/-1, Материал /даатгуулагчаас авах/-1, 22
Үйлчлүүлэгчийн тоог ажилтнаар харуулвал :
НИЙТЭЛСЭН : 2020-07-24 17:58:08, Б.Пүрэвдулам, Арвайхээр