НЭВТРЭХ
2020.07.27 нд 78 даатгуулагч үйлчилгээ авсан байна
      Тухайн хугацааны үйлчилгээг графикаар үзүүлвэл :

15 төрлийн үйлчилгээг 90 удаа үзүүлсэн байна.
Үнэлгээ ирүүлээгүй 82% (64 үйлчлүүлэгч)
Сэтгэл ханамжгүй 0% (0 үйлчлүүлэгч)
Сэтгэл ханамжтай 18% (14 үйлчлүүлэгч)

Үйлчилгээний төрөл, үйлчилгээ авсан хэлбэрийг үйлчилгээний тоо болон хугацаагаар үзүүлвэл :
Үйлчилгээний төрөл Үйлчилгээний дундаж хугацаа Үйлчилгээний нийт хугацаа Үйлчлүүлэгийн тоо 78
үйлчлүүлэгч
Тасалбартай 00:05:15 00:57:45 11
Тасалбаргүй 00:03:39 04:05:20 67
00:03:53

05:03:05

Биечлэн 00:03:43 04:35:11 74
Утсаар 00:02:46 00:05:33 2
Цахимаар 00:11:10 00:22:21 2
Үйлчлүүлэгчийн тоог сумаар харуулвал :
Баян-Өндөр - 2, Өлзийт - 1, Арвайхээр - 24, Гучин-Ус - 18, Уянга - 17, Төгрөг - 11, Зүүнбаян-Улаан - 3, Богд - 2 үйлчлүүлэгчид үйлчилгээ үзүүлсэн байна.
Үйлчилгээг ажилтан тус бүрээр үзүүлвэл
Байцаагч Үйлчилгээ Тоо
1 Очирбат.Да
(Арвайхээр)
Зөвөлгөө /ЭМД/-2, Шалгуулах /материалын хариу/-2, Материал /даатгуулагчаас авах/-2, 6
2 Оюунтуяа.Да
(Арвайхээр)
Шалгуулах /тэтгэвэр/-1, 1
3 Хишигдэлгэр.До
(Арвайхээр)
НДД баталгаажуулах /СД/-4, НДШ тайлан өгөх-1, 5
4 Чулуунхүү.Пү
(Баян-Өндөр)
Материал /даатгуулагчаас авах/-2, 2
5 Долгормаа.Эн
(Өлзийт)
Зөвөлгөө /нөхөн даатгал/-1, ЭМД /дэвтэр баталгаажуулах/-1, 2
6 Цэрэнбат.Га
(Зүүнбаян-Улаан)
ЭМД /дэвтэр баталгаажуулах/-1, НДД баталгаажуулах /заавал/-2, 3
7 Чулуунцэцэг.Лх
(Төгрөг)
Тэтгэвэр /шинэ/-1, Зөвөлгөө /ЭМД/-2, ЭМД /дэвтэр баталгаажуулах/-5, Материал /даатгуулагчаас авах/-1, Зөвөлгөө /СД/-1, НДД баталгаажуулах /СД/-2, СДД-н гэрээ байгуулах-2, 14
8 Бямбатогтох.Аж
(Арвайхээр)
ЭМД /дэвтэр баталгаажуулах/-5, Зөвөлгөө /ЭМД/-4, Зөвөлгөө /СД/-1, 10
9 Ану.Тө
(Уянга)
НДД баталгаажуулах /СД/-10, ЭМД /дэвтэр баталгаажуулах/-8, 18
10 Долгоржав.Эр
(Арвайхээр)
АЖНД /2013 оны/-1, Архивын лавлагаа авах /баримт/-7, 8
11 Должинсүрэн.Да
(Богд)
ЭМД /дэвтэр баталгаажуулах/-1, НДД баталгаажуулах /заавал/-1, 2
12 Дуламсүрэн.Ад
(Гучин-Ус)
Зөвөлгөө /ЭМД/-1, НДД баталгаажуулах /СД/-4, СДД-н гэрээ байгуулах-1, НДД баталгаажуулах /заавал/-2, Зөвөлгөө /нөхөн даатгал/-3, Зөвөлгөө /СД/-6, Бусад-1, ЭМД /дэвтэр баталгаажуулах/-1, 19
Үйлчлүүлэгчийн тоог ажилтнаар харуулвал :
НИЙТЭЛСЭН : 2020-07-27 18:06:12, Б.Пүрэвдулам, Арвайхээр