НЭВТРЭХ
2020.07.29 нд 54 даатгуулагч үйлчилгээ авсан байна
      Тухайн хугацааны үйлчилгээг графикаар үзүүлвэл :

17 төрлийн үйлчилгээг 66 удаа үзүүлсэн байна.
Үнэлгээ ирүүлээгүй 83% (45 үйлчлүүлэгч)
Сэтгэл ханамжгүй 0% (0 үйлчлүүлэгч)
Сэтгэл ханамжтай 17% (9 үйлчлүүлэгч)

Үйлчилгээний төрөл, үйлчилгээ авсан хэлбэрийг үйлчилгээний тоо болон хугацаагаар үзүүлвэл :
Үйлчилгээний төрөл Үйлчилгээний дундаж хугацаа Үйлчилгээний нийт хугацаа Үйлчлүүлэгийн тоо 54
үйлчлүүлэгч
Тасалбартай 00:02:13 00:13:19 6
Тасалбаргүй 00:02:07 01:41:37 48
00:02:07

01:54:56

Биечлэн 00:02:09 01:50:28 51
Утсаар 0
Цахимаар 00:01:29 00:04:28 3
Үйлчлүүлэгчийн тоог сумаар харуулвал :
Уянга - 9, Арвайхээр - 9, Төгрөг - 7, Гучин-Ус - 13, Сант - 2, Батөлзий - 6, Хархорин - 3, Өлзийт - 5 үйлчлүүлэгчид үйлчилгээ үзүүлсэн байна.
Үйлчилгээг ажилтан тус бүрээр үзүүлвэл
Байцаагч Үйлчилгээ Тоо
1 Очирбат.Да
(Арвайхээр)
Аппликейшн /баталгаажуулах, засах/-1, Зөвөлгөө /ажилгүйдлийн тэтгэмж/-1, Шалгуулах /материалын хариу/-1, 3
2 Чинбаяр.Цо
(Батөлзий)
Тэтгэвэр /шинэ/-3, Шалгуулах /тэтгэмж/-3, 6
3 Долгормаа.Эн
(Өлзийт)
Материал /даатгуулагчаас авах/-2, Материал /даатгуулагчид өгөх/-2, Бусад-1, Зөвөлгөө /нөхөн даатгал/-1, Зөвөлгөө /тэтгэвэр/-1, ЭМД /дэвтэр баталгаажуулах/-1, 8
4 Чулуунцэцэг.Лх
(Төгрөг)
АЖНД /2020 оны/-2, ЭМД /дэвтэр баталгаажуулах/-1, СДД-н гэрээ байгуулах-2, НДД баталгаажуулах /СД/-1, Материал /даатгуулагчаас авах/-1, 7
5 Бямбатогтох.Аж
(Арвайхээр)
Зөвөлгөө /ЭМД/-2, ЭМД /дэвтэр баталгаажуулах/-4, Зөвөлгөө /СД/-2, НДД баталгаажуулах /СД/-3, 11
6 Ану.Тө
(Уянга)
ЭМД /дэвтэр баталгаажуулах/-5, НДД баталгаажуулах /СД/-4, 9
7 Энхсаруул.Ба
(Хархорин)
Шалгуулах /тэтгэмж/-3, 3
8 Нэргүй.Ал
(Сант)
Материал /даатгуулагчаас авах/-2, 2
9 Дуламсүрэн.Ад
(Гучин-Ус)
Зөвөлгөө /нөхөн даатгал/-4, Зөвөлгөө /СД/-11, НДШ тайлан өгөх-1, Зөвөлгөө /тэтгэвэр/-1, 17
Үйлчлүүлэгчийн тоог ажилтнаар харуулвал :
НИЙТЭЛСЭН : 2020-07-29 17:55:48, Б.Пүрэвдулам, Арвайхээр