НЭВТРЭХ
2020.07.30 нд 22 даатгуулагч үйлчилгээ авсан байна
      Тухайн хугацааны үйлчилгээг графикаар үзүүлвэл :

9 төрлийн үйлчилгээг 26 удаа үзүүлсэн байна.
Үнэлгээ ирүүлээгүй 95% (21 үйлчлүүлэгч)
Сэтгэл ханамжгүй 0% (0 үйлчлүүлэгч)
Сэтгэл ханамжтай 5% (1 үйлчлүүлэгч)

Үйлчилгээний төрөл, үйлчилгээ авсан хэлбэрийг үйлчилгээний тоо болон хугацаагаар үзүүлвэл :
Үйлчилгээний төрөл Үйлчилгээний дундаж хугацаа Үйлчилгээний нийт хугацаа Үйлчлүүлэгийн тоо 22
үйлчлүүлэгч
Тасалбартай 0
Тасалбаргүй 00:07:11 02:38:11 22
00:07:11

02:38:11

Биечлэн 00:07:11 02:38:11 22
Утсаар 0
Цахимаар 0
Үйлчлүүлэгчийн тоог сумаар харуулвал :
Арвайхээр - 10, Уянга - 6, Төгрөг - 3, Тарагт - 3 үйлчлүүлэгчид үйлчилгээ үзүүлсэн байна.
Үйлчилгээг ажилтан тус бүрээр үзүүлвэл
Байцаагч Үйлчилгээ Тоо
1 Очирбат.Да
(Арвайхээр)
Материал /даатгуулагчаас авах/-4, Зөвөлгөө /тэтгэмж/-2, Шалгуулах /тэтгэмж/-1, Зөвөлгөө /тэтгэвэр/-1, 8
2 Оюун.Ша
(Тарагт)
Шалгуулах /тэтгэмж/-1, НДД баталгаажуулах /СД/-2, СДД-н гэрээ байгуулах-2, 5
3 Чулуунцэцэг.Лх
(Төгрөг)
ЭМД /дэвтэр баталгаажуулах/-2, Материал /даатгуулагчаас авах/-1, 3
4 Ану.Тө
(Уянга)
ЭМД /дэвтэр баталгаажуулах/-3, Материал /даатгуулагчид өгөх/-1, НДД баталгаажуулах /СД/-3, 7
5 Долгоржав.Эр
(Арвайхээр)
Архивын лавлагаа авах /баримт/-3, 3
Үйлчлүүлэгчийн тоог ажилтнаар харуулвал :
НИЙТЭЛСЭН : 2020-07-30 17:50:02, Б.Пүрэвдулам, Арвайхээр