НЭВТРЭХ
2020 оны 7 дугаар сард 1225 даатгуулагч үйлчилгээ авсан байна
      Тухайн хугацааны үйлчилгээг графикаар үзүүлвэл :

30 төрлийн үйлчилгээг 1368 удаа үзүүлсэн байна.
Үнэлгээ ирүүлээгүй 73% (889 үйлчлүүлэгч)
Сэтгэл ханамжгүй 0% (6 үйлчлүүлэгч)
Сэтгэл ханамжтай 27% (330 үйлчлүүлэгч)

Үйлчилгээний төрөл, үйлчилгээ авсан хэлбэрийг үйлчилгээний тоо болон хугацаагаар үзүүлвэл :
Үйлчилгээний төрөл Үйлчилгээний дундаж хугацаа Үйлчилгээний нийт хугацаа Үйлчлүүлэгийн тоо 1225
үйлчлүүлэгч
Тасалбартай 00:11:30 32:37:19 170
Тасалбаргүй 00:05:16 92:37:31 1055
00:06:08

125:14:50

Биечлэн 00:06:10 123:50:58 1203
Утсаар 00:03:05 00:40:17 13
Цахимаар 00:04:50 00:43:35 9
Үйлчлүүлэгчийн тоог сумаар харуулвал :
Батөлзий - 25, Сант - 4, Баян-Өндөр - 14, Бүрд - 6, Арвайхээр - 384, Баянгол - 83, Уянга - 226, Богд - 103, Тарагт - 74, Зүүнбаян-Улаан - 27, Нарийнтээл - 51, Төгрөг - 89, Хархорин - 56, Гучин-Ус - 61, Өлзийт - 13, Есөнзүйл - 5, Баруунбаян-Улаан - 4 үйлчлүүлэгчид үйлчилгээ үзүүлсэн байна.
Үйлчилгээг ажилтан тус бүрээр үзүүлвэл
Байцаагч Үйлчилгээ Тоо
1 Очирбат.Да
(Арвайхээр)
Зөвөлгөө /ЭМД/-5, Шалгуулах /материалын хариу/-8, Зөвөлгөө /ажилгүйдлийн тэтгэмж/-2, Шалгуулах /тэтгэмж/-1, Материал /даатгуулагчаас авах/-19, Зөвөлгөө /тэтгэмж/-4, ЭМД /дэвтэр баталгаажуулах/-1, НДШ тайлан өгөх-1, Аппликейшн /баталгаажуулах, засах/-4, АЖНД /2020 оны/-1, Зөвөлгөө /тэтгэвэр/-3, Бусад-5, Зөвөлгөө /нөхөн даатгал/-1, 55
2 Лхамсүрэн.Га
(Арвайхээр)
Материал /даатгуулагчид өгөх/-4, Зөвөлгөө /СД/-1, НДД баталгаажуулах /заавал/-6, Материал /даатгуулагчаас авах/-52, НДД баталгаажуулах /СД/-6, ЭМД /дэвтэр баталгаажуулах/-12, Шалгуулах /НДШ төлөлт/-2, 83
3 Оюунтуяа.Да
(Арвайхээр)
Шалгуулах /тэтгэвэр/-7, Зөвөлгөө /тэтгэвэр/-3, Тодорхойлолт авах-1, НДД баталгаажуулах /заавал/-1, Материал /даатгуулагчаас авах/-37, 49
4 Хишигдэлгэр.До
(Арвайхээр)
Шалгуулах /тэтгэмж/-1, НДШ тайлан өгөх-1, НДД баталгаажуулах /СД/-27, 29
5 Эрдэнэтунгалаг.Ам
(Арвайхээр)
Материал /даатгуулагчаас авах/-8, Шалгуулах /тэтгэмж/-1, 9
6 Эрхэмбаяр.Со
(Арвайхээр)
ЭМД /дэвтэр баталгаажуулах/-5, Тэтгэвэр /сунгалт/-2, Зөвөлгөө /тэтгэмж/-1, Тодорхойлолт авах-1, Тэтгэвэр /банк өөрчлөх/-1, 10
7 Чулуунхүү.Пү
(Баян-Өндөр)
ЭМД /дэвтэр баталгаажуулах/-1, Материал /даатгуулагчаас авах/-13, 14
8 Чинбаяр.Цо
(Батөлзий)
Тэтгэвэр /шинэ/-4, Шалгуулах /тэтгэмж/-3, 7
9 Ууганцэцэг.Ба
(Батөлзий)
Тэтгэвэр /шинэ/-1, Материал /даатгуулагчаас авах/-18, 19
10 Энхжаргал.Ре
(Баруунбаян-Улаан)
Тэтгэвэр /шинэ/-4, 4
11 Загдсүрэн.Да
(Баянгол)
НДД баталгаажуулах /заавал/-2, Тэтгэвэр /сунгалт/-1, Материал /даатгуулагчаас авах/-25, Зөвөлгөө /ЭМД/-1, ЭМД /дэвтэр баталгаажуулах/-27, НДШ тайлан өгөх-1, Зөвөлгөө /тэтгэвэр/-12, Материал /даатгуулагчид өгөх/-5, НДД баталгаажуулах /СД/-11, Тэтгэвэр /зөвшөөрлийн хуудас/-3, 88
12 Баттулга.Цэ
(Гучин-Ус)
Материал /даатгуулагчаас авах/-1, 1
13 Гүнсэлмаа.Ба
(Есөнзүйл)
НДД баталгаажуулах /СД/-1, Материал /даатгуулагчаас авах/-4, 5
14 Долгормаа.Эн
(Өлзийт)
Материал /даатгуулагчид өгөх/-2, Бусад-1, Зөвөлгөө /нөхөн даатгал/-3, НДД баталгаажуулах /СД/-2, СДД-н гэрээ байгуулах-2, ЭМД /дэвтэр баталгаажуулах/-4, Зөвөлгөө /тэтгэвэр/-2, Тэтгэвэр /зөвшөөрлийн хуудас/-2, Зөвөлгөө /бусад/-1, Материал /даатгуулагчаас авах/-3, 22
15 Цэрэнбат.Га
(Зүүнбаян-Улаан)
НДД баталгаажуулах /заавал/-2, НДД баталгаажуулах /СД/-5, ЭМД /дэвтэр баталгаажуулах/-7, Зөвөлгөө /ЭХМК/-1, Шалгуулах /тэтгэвэр/-6, Шалгуулах /ажилгүйдлийн тэтгэмж/-2, Шалгуулах /тэтгэмж/-1, Зөвөлгөө /тэтгэвэр/-2, СДД-н гэрээ байгуулах-2, 28
16 Содном-Иш.Тө
(Нарийнтээл)
Материал /даатгуулагчид өгөх/-5, СДД-н гэрээ байгуулах-1, АЖНД /2013 оны/-1, Шалгуулах /ажилгүйдлийн тэтгэмж/-1, Зөвөлгөө /бусад/-1, НДД баталгаажуулах /СД/-6, ЭМД /дэвтэр баталгаажуулах/-11, Тэтгэвэр /зөвшөөрлийн хуудас/-2, Шалгуулах /тэтгэвэр/-1, Бусад-4, Тэтгэвэр /шинэ/-14, Шалгуулах /тэтгэмж/-4, 51
17 Оюун.Ша
(Тарагт)
СДД-н гэрээ байгуулах-11, АЖНД /2020 оны/-2, Бусад-2, Архивын лавлагаа авах /баримт/-1, Зөвөлгөө /ЭХМК/-6, Тэтгэвэр /сунгалт/-1, Тэтгэвэр /шинэ/-1, Шалгуулах /тэтгэмж/-1, НДД баталгаажуулах /заавал/-11, НДД баталгаажуулах /СД/-19, ЭМД /дэвтэр баталгаажуулах/-9, Зөвөлгөө /СД/-10, НДШ тайлан өгөх-6, Зөвөлгөө /тэтгэвэр/-10, Зөвөлгөө /нөхөн даатгал/-7, Шалгуулах /тэтгэвэр/-5, 102
18 Чулуунцэцэг.Лх
(Төгрөг)
Аппликейшн /баталгаажуулах, засах/-1, Зөвөлгөө /ЭМД/-3, СДД-н гэрээ байгуулах-7, Зөвөлгөө /СД/-1, Тэтгэвэр /сунгалт/-3, АЖНД /2020 оны/-6, Зөвөлгөө /нөхөн даатгал/-4, Зөвөлгөө /тэтгэвэр/-4, НДД баталгаажуулах /СД/-17, Материал /даатгуулагчаас авах/-10, НДД баталгаажуулах /заавал/-9, ЭМД /дэвтэр баталгаажуулах/-34, НДШ тайлан өгөх-3, Тэтгэвэр /шинэ/-5, 107
19 Лхагвадолгор.Бя
(Уянга)
НДШ тайлан өгөх-1, Тэтгэвэр /сунгалт/-1, НДД баталгаажуулах /заавал/-10, ЭМД /дэвтэр баталгаажуулах/-12, Шалгуулах /тэтгэвэр/-10, НДД баталгаажуулах /СД/-2, Шалгуулах /тэтгэмж/-4, Зөвөлгөө /ЭМД/-1, 41
20 Уудамсоёл.Хи
(Хархорин)
Материал /даатгуулагчаас авах/-1, Тэтгэвэр /шинэ/-13, 14
21 Бямбатогтох.Аж
(Арвайхээр)
НДД баталгаажуулах /СД/-16, Зөвөлгөө /СД/-13, НДД баталгаажуулах /заавал/-1, Бусад-1, Зөвөлгөө /ЭМД/-36, ЭМД /дэвтэр баталгаажуулах/-64, Шалгуулах /НДШ төлөлт/-3, 134
22 Тунгалаг.Ня
(Арвайхээр)
НДД баталгаажуулах /СД/-1, НДД баталгаажуулах /заавал/-1, ЭМД /дэвтэр баталгаажуулах/-24, 26
23 Ану.Тө
(Уянга)
Зөвөлгөө /ЭМД/-2, Материал /даатгуулагчаас авах/-1, Материал /даатгуулагчид өгөх/-2, НДД баталгаажуулах /заавал/-1, СДД-н гэрээ байгуулах-1, НДД баталгаажуулах /СД/-86, ЭМД /дэвтэр баталгаажуулах/-87, 180
24 Март.Цо
(Бүрд)
Тэтгэвэр /шинэ/-1, Материал /даатгуулагчаас авах/-4, 5
25 Энхсаруул.Ба
(Хархорин)
Зөвөлгөө /ЭМД/-1, Шалгуулах /тэтгэмж/-29, НДД баталгаажуулах /СД/-7, ЭМД /дэвтэр баталгаажуулах/-6, 43
26 Долгоржав.Эр
(Арвайхээр)
Архивын лавлагаа авах /баримт/-44, АЖНД /2013 оны/-6, 50
27 Долгорсүрэн.Ша
(Уянга)
ЭМД /дэвтэр баталгаажуулах/-7, НДД баталгаажуулах /СД/-4, 11
28 Должинсүрэн.Да
(Богд)
Тэтгэвэр /шинэ/-7, НДД баталгаажуулах /заавал/-11, НДШ тайлан өгөх-21, Бусад-10, ЭМД /дэвтэр баталгаажуулах/-42, НДД баталгаажуулах /СД/-17, 108
29 Нэргүй.Ал
(Сант)
Материал /даатгуулагчаас авах/-4, 4
30 Батбаатар.Эр
(Бүрд)
Материал /даатгуулагчаас авах/-1, 1
31 Дуламсүрэн.Ад
(Гучин-Ус)
Зөвөлгөө /тэтгэвэр/-5, ЭМД /дэвтэр баталгаажуулах/-2, СДД-н гэрээ байгуулах-1, НДД баталгаажуулах /заавал/-2, Материал /даатгуулагчаас авах/-2, Зөвөлгөө /нөхөн даатгал/-16, Зөвөлгөө /ЭМД/-3, Бусад-3, Тэтгэвэр /шинэ/-1, Зөвөлгөө /СД/-22, НДД баталгаажуулах /СД/-6, НДШ тайлан өгөх-4, Зөвөлгөө /тэтгэмж/-1, 68
Үйлчлүүлэгчийн тоог ажилтнаар харуулвал :
НИЙТЭЛСЭН : 2020-08-03 13:21:38, Б.Пүрэвдулам, Арвайхээр