НЭВТРЭХ
2020.08.03 нд 83 даатгуулагч үйлчилгээ авсан байна
      Тухайн хугацааны үйлчилгээг графикаар үзүүлвэл :

17 төрлийн үйлчилгээг 110 удаа үзүүлсэн байна.
Үнэлгээ ирүүлээгүй 93% (77 үйлчлүүлэгч)
Сэтгэл ханамжгүй 1% (1 үйлчлүүлэгч)
Сэтгэл ханамжтай 6% (5 үйлчлүүлэгч)

Үйлчилгээний төрөл, үйлчилгээ авсан хэлбэрийг үйлчилгээний тоо болон хугацаагаар үзүүлвэл :
Үйлчилгээний төрөл Үйлчилгээний дундаж хугацаа Үйлчилгээний нийт хугацаа Үйлчлүүлэгийн тоо 83
үйлчлүүлэгч
Тасалбартай 00:02:25 00:26:45 11
Тасалбаргүй 00:06:30 07:48:21 72
00:05:57

08:15:06

Биечлэн 00:06:00 08:12:18 82
Утсаар 0
Цахимаар 00:02:48 00:02:48 1
Үйлчлүүлэгчийн тоог сумаар харуулвал :
Тарагт - 17, Арвайхээр - 23, Уянга - 12, Гучин-Ус - 25, Богд - 6 үйлчлүүлэгчид үйлчилгээ үзүүлсэн байна.
Үйлчилгээг ажилтан тус бүрээр үзүүлвэл
Байцаагч Үйлчилгээ Тоо
1 Очирбат.Да
(Арвайхээр)
Материал /даатгуулагчаас авах/-5, Зөвөлгөө /ЭМД/-1, НДД баталгаажуулах /СД/-1, Шалгуулах /материалын хариу/-1, 8
2 Хишигдэлгэр.До
(Арвайхээр)
НДД баталгаажуулах /СД/-1, 1
3 Оюун.Ша
(Тарагт)
Шалгуулах /тэтгэвэр/-1, Шалгуулах /тэтгэмж/-1, Зөвөлгөө /ЭХМК/-2, НДШ тайлан өгөх-5, НДД баталгаажуулах /СД/-2, СДД-н гэрээ байгуулах-2, АЖНД /2020 оны/-1, ЭМД /дэвтэр баталгаажуулах/-3, Зөвөлгөө /нөхөн даатгал/-1, Зөвөлгөө /тэтгэвэр/-1, Зөвөлгөө /СД/-2, 21
4 Бямбатогтох.Аж
(Арвайхээр)
Зөвөлгөө /ЭМД/-5, ЭМД /дэвтэр баталгаажуулах/-5, НДД баталгаажуулах /СД/-3, Зөвөлгөө /СД/-3, НДД баталгаажуулах /заавал/-1, 17
5 Ану.Тө
(Уянга)
ЭМД /дэвтэр баталгаажуулах/-1, 1
6 Долгоржав.Эр
(Арвайхээр)
Архивын лавлагаа авах /баримт/-5, 5
7 Долгорсүрэн.Ша
(Уянга)
ЭМД /дэвтэр баталгаажуулах/-6, НДД баталгаажуулах /СД/-5, 11
8 Должинсүрэн.Да
(Богд)
ЭМД /дэвтэр баталгаажуулах/-2, НДД баталгаажуулах /СД/-3, НДД баталгаажуулах /заавал/-1, Бусад-1, 7
9 Дуламсүрэн.Ад
(Гучин-Ус)
Зөвөлгөө /СД/-20, ЭМД /дэвтэр баталгаажуулах/-2, Зөвөлгөө /нөхөн даатгал/-13, Зөвөлгөө /тэтгэвэр/-4, 39
Үйлчлүүлэгчийн тоог ажилтнаар харуулвал :
НИЙТЭЛСЭН : 2020-08-03 17:54:21, Б.Пүрэвдулам, Арвайхээр