НЭВТРЭХ
2020.08.04 нд 44 даатгуулагч үйлчилгээ авсан байна
      Тухайн хугацааны үйлчилгээг графикаар үзүүлвэл :

11 төрлийн үйлчилгээг 48 удаа үзүүлсэн байна.
Үнэлгээ ирүүлээгүй 91% (40 үйлчлүүлэгч)
Сэтгэл ханамжгүй 2% (1 үйлчлүүлэгч)
Сэтгэл ханамжтай 7% (3 үйлчлүүлэгч)

Үйлчилгээний төрөл, үйлчилгээ авсан хэлбэрийг үйлчилгээний тоо болон хугацаагаар үзүүлвэл :
Үйлчилгээний төрөл Үйлчилгээний дундаж хугацаа Үйлчилгээний нийт хугацаа Үйлчлүүлэгийн тоо 44
үйлчлүүлэгч
Тасалбартай 0
Тасалбаргүй 00:04:17 03:09:09 44
00:04:17

03:09:09

Биечлэн 00:04:17 03:09:09 44
Утсаар 0
Цахимаар 0
Үйлчлүүлэгчийн тоог сумаар харуулвал :
Арвайхээр - 4, Богд - 26, Гучин-Ус - 9, Батөлзий - 4, Төгрөг - 1 үйлчлүүлэгчид үйлчилгээ үзүүлсэн байна.
Үйлчилгээг ажилтан тус бүрээр үзүүлвэл
Байцаагч Үйлчилгээ Тоо
1 Очирбат.Да
(Арвайхээр)
УБ-н мэдээлэл шинэчилсэн-1, Материал /даатгуулагчаас авах/-2, 3
2 Ууганцэцэг.Ба
(Батөлзий)
Материал /даатгуулагчаас авах/-4, 4
3 Чулуунцэцэг.Лх
(Төгрөг)
Материал /даатгуулагчаас авах/-1, 1
4 Долгоржав.Эр
(Арвайхээр)
Архивын лавлагаа авах /баримт/-1, 1
5 Должинсүрэн.Да
(Богд)
Зөвөлгөө /тэтгэвэр/-1, НДД баталгаажуулах /заавал/-1, НДД баталгаажуулах /СД/-3, ЭМД /дэвтэр баталгаажуулах/-2, Бусад-1, НДШ тайлан өгөх-18, 26
6 Дуламсүрэн.Ад
(Гучин-Ус)
НДД баталгаажуулах /СД/-2, Зөвөлгөө /СД/-7, Зөвөлгөө /нөхөн даатгал/-3, ЭМД /дэвтэр баталгаажуулах/-1, 13
Үйлчлүүлэгчийн тоог ажилтнаар харуулвал :
НИЙТЭЛСЭН : 2020-08-04 17:54:06, Б.Пүрэвдулам, Арвайхээр