НЭВТРЭХ
2020.08.05 нд 28 даатгуулагч үйлчилгээ авсан байна
      Тухайн хугацааны үйлчилгээг графикаар үзүүлвэл :

11 төрлийн үйлчилгээг 30 удаа үзүүлсэн байна.
Үнэлгээ ирүүлээгүй 93% (26 үйлчлүүлэгч)
Сэтгэл ханамжгүй 0% (0 үйлчлүүлэгч)
Сэтгэл ханамжтай 7% (2 үйлчлүүлэгч)

Үйлчилгээний төрөл, үйлчилгээ авсан хэлбэрийг үйлчилгээний тоо болон хугацаагаар үзүүлвэл :
Үйлчилгээний төрөл Үйлчилгээний дундаж хугацаа Үйлчилгээний нийт хугацаа Үйлчлүүлэгийн тоо 28
үйлчлүүлэгч
Тасалбартай 0
Тасалбаргүй 00:00:55 00:25:51 28
00:00:55

00:25:51

Биечлэн 00:00:55 00:25:51 28
Утсаар 0
Цахимаар 0
Үйлчлүүлэгчийн тоог сумаар харуулвал :
Нарийнтээл - 10, Богд - 4, Гучин-Ус - 8, Арвайхээр - 5, Батөлзий - 1 үйлчлүүлэгчид үйлчилгээ үзүүлсэн байна.
Үйлчилгээг ажилтан тус бүрээр үзүүлвэл
Байцаагч Үйлчилгээ Тоо
1 Очирбат.Да
(Арвайхээр)
Аппликейшн /баталгаажуулах, засах/-1, НДД баталгаажуулах /заавал/-1, Материал /даатгуулагчаас авах/-3, 5
2 Ууганцэцэг.Ба
(Батөлзий)
Материал /даатгуулагчаас авах/-1, 1
3 Содном-Иш.Тө
(Нарийнтээл)
Тэтгэвэр /шинэ/-2, Шалгуулах /тэтгэмж/-1, Зөвөлгөө /тэтгэвэр/-1, НДД баталгаажуулах /СД/-3, НДШ тайлан өгөх-1, ЭМД /дэвтэр баталгаажуулах/-2, 10
4 Должинсүрэн.Да
(Богд)
Тэтгэвэр /шинэ/-1, НДД баталгаажуулах /СД/-1, НДД баталгаажуулах /заавал/-1, ЭМД /дэвтэр баталгаажуулах/-1, 4
5 Дуламсүрэн.Ад
(Гучин-Ус)
НДД баталгаажуулах /заавал/-1, Зөвөлгөө /СД/-7, Зөвөлгөө /нөхөн даатгал/-2, 10
Үйлчлүүлэгчийн тоог ажилтнаар харуулвал :
НИЙТЭЛСЭН : 2020-08-05 17:57:08, Б.Пүрэвдулам, Арвайхээр