НЭВТРЭХ
2020.08.06 нд 21 даатгуулагч үйлчилгээ авсан байна
      Тухайн хугацааны үйлчилгээг графикаар үзүүлвэл :

7 төрлийн үйлчилгээг 23 удаа үзүүлсэн байна.
Үнэлгээ ирүүлээгүй 81% (17 үйлчлүүлэгч)
Сэтгэл ханамжгүй 0% (0 үйлчлүүлэгч)
Сэтгэл ханамжтай 19% (4 үйлчлүүлэгч)

Үйлчилгээний төрөл, үйлчилгээ авсан хэлбэрийг үйлчилгээний тоо болон хугацаагаар үзүүлвэл :
Үйлчилгээний төрөл Үйлчилгээний дундаж хугацаа Үйлчилгээний нийт хугацаа Үйлчлүүлэгийн тоо 21
үйлчлүүлэгч
Тасалбартай 0
Тасалбаргүй 00:02:09 00:45:28 21
00:02:09

00:45:28

Биечлэн 00:00:41 00:13:13 19
Утсаар 0
Цахимаар 00:16:07 00:32:15 2
Үйлчлүүлэгчийн тоог сумаар харуулвал :
Гучин-Ус - 7, Арвайхээр - 3, Богд - 6, Нарийнтээл - 5 үйлчлүүлэгчид үйлчилгээ үзүүлсэн байна.
Үйлчилгээг ажилтан тус бүрээр үзүүлвэл
Байцаагч Үйлчилгээ Тоо
1 Очирбат.Да
(Арвайхээр)
Бусад-1, Шалгуулах /материалын хариу/-1, 2
2 Содном-Иш.Тө
(Нарийнтээл)
ЭМД /дэвтэр баталгаажуулах/-3, НДД баталгаажуулах /СД/-2, 5
3 Долгоржав.Эр
(Арвайхээр)
АЖНД /2013 оны/-1, 1
4 Должинсүрэн.Да
(Богд)
ЭМД /дэвтэр баталгаажуулах/-2, НДД баталгаажуулах /СД/-4, 6
5 Дуламсүрэн.Ад
(Гучин-Ус)
НДД баталгаажуулах /СД/-2, Зөвөлгөө /нөхөн даатгал/-2, ЭМД /дэвтэр баталгаажуулах/-2, Бусад-1, Зөвөлгөө /СД/-2, 9
Үйлчлүүлэгчийн тоог ажилтнаар харуулвал :
НИЙТЭЛСЭН : 2020-08-06 17:53:28, Б.Пүрэвдулам, Арвайхээр