НЭВТРЭХ
2020.08.11 нд 27 даатгуулагч үйлчилгээ авсан байна
      Тухайн хугацааны үйлчилгээг графикаар үзүүлвэл :

14 төрлийн үйлчилгээг 30 удаа үзүүлсэн байна.
Үнэлгээ ирүүлээгүй 74% (20 үйлчлүүлэгч)
Сэтгэл ханамжгүй 0% (0 үйлчлүүлэгч)
Сэтгэл ханамжтай 26% (7 үйлчлүүлэгч)

Үйлчилгээний төрөл, үйлчилгээ авсан хэлбэрийг үйлчилгээний тоо болон хугацаагаар үзүүлвэл :
Үйлчилгээний төрөл Үйлчилгээний дундаж хугацаа Үйлчилгээний нийт хугацаа Үйлчлүүлэгийн тоо 27
үйлчлүүлэгч
Тасалбартай 00:17:46 02:22:09 8
Тасалбаргүй 00:10:23 03:17:30 19
00:12:34

05:39:39

Биечлэн 00:13:01 05:38:43 26
Утсаар 0
Цахимаар 00:00:56 00:00:56 1
Үйлчлүүлэгчийн тоог сумаар харуулвал :
Уянга - 10, Арвайхээр - 10, Гучин-Ус - 2, Өлзийт - 4, Батөлзий - 1 үйлчлүүлэгчид үйлчилгээ үзүүлсэн байна.
Үйлчилгээг ажилтан тус бүрээр үзүүлвэл
Байцаагч Үйлчилгээ Тоо
1 Очирбат.Да
(Арвайхээр)
Аппликейшн /баталгаажуулах, засах/-1, 1
2 Лхамсүрэн.Га
(Арвайхээр)
Материал /даатгуулагчаас авах/-2, НДД баталгаажуулах /СД/-1, ЭМД /дэвтэр баталгаажуулах/-3, 6
3 Хишигдэлгэр.До
(Арвайхээр)
НДД баталгаажуулах /СД/-1, 1
4 Ууганцэцэг.Ба
(Батөлзий)
Материал /даатгуулагчаас авах/-1, 1
5 Долгормаа.Эн
(Өлзийт)
Данс асуух-1, Шалгуулах /НДШ төлөлт/-1, НДД баталгаажуулах /СД/-1, НДД баталгаажуулах /заавал/-1, ЭМД /дэвтэр баталгаажуулах/-1, 5
6 Лхагвадолгор.Бя
(Уянга)
Тэтгэвэр /шинэ/-1, ЭМД /дэвтэр баталгаажуулах/-4, НДД баталгаажуулах /заавал/-1, Шалгуулах /тэтгэмж/-1, Зөвөлгөө /бусад/-1, НДШ тайлан өгөх-1, 9
7 Ану.Тө
(Уянга)
ЭМД /дэвтэр баталгаажуулах/-1, НДД баталгаажуулах /СД/-1, 2
8 Долгоржав.Эр
(Арвайхээр)
Архивын лавлагаа авах /баримт/-2, 2
9 Дуламсүрэн.Ад
(Гучин-Ус)
Зөвөлгөө /СД/-2, Зөвөлгөө /нөхөн даатгал/-1, 3
Үйлчлүүлэгчийн тоог ажилтнаар харуулвал :
НИЙТЭЛСЭН : 2020-08-11 17:58:38, Б.Пүрэвдулам, Арвайхээр