НЭВТРЭХ
2020.08.12 нд 27 даатгуулагч үйлчилгээ авсан байна
      Тухайн хугацааны үйлчилгээг графикаар үзүүлвэл :

7 төрлийн үйлчилгээг 28 удаа үзүүлсэн байна.
Үнэлгээ ирүүлээгүй 93% (25 үйлчлүүлэгч)
Сэтгэл ханамжгүй 0% (0 үйлчлүүлэгч)
Сэтгэл ханамжтай 7% (2 үйлчлүүлэгч)

Үйлчилгээний төрөл, үйлчилгээ авсан хэлбэрийг үйлчилгээний тоо болон хугацаагаар үзүүлвэл :
Үйлчилгээний төрөл Үйлчилгээний дундаж хугацаа Үйлчилгээний нийт хугацаа Үйлчлүүлэгийн тоо 27
үйлчлүүлэгч
Тасалбартай 00:11:49 01:10:56 6
Тасалбаргүй 00:01:08 00:24:00 21
00:03:30

01:34:56

Биечлэн 00:03:30 01:34:56 27
Утсаар 0
Цахимаар 0
Үйлчлүүлэгчийн тоог сумаар харуулвал :
Арвайхээр - 6, Уянга - 14, Гучин-Ус - 5, Богд - 2 үйлчлүүлэгчид үйлчилгээ үзүүлсэн байна.
Үйлчилгээг ажилтан тус бүрээр үзүүлвэл
Байцаагч Үйлчилгээ Тоо
1 Лхамсүрэн.Га
(Арвайхээр)
Материал /даатгуулагчаас авах/-3, НДД баталгаажуулах /СД/-2, ЭМД /дэвтэр баталгаажуулах/-1, 6
2 Лхагвадолгор.Бя
(Уянга)
СДД-н гэрээ байгуулах-2, ЭМД /дэвтэр баталгаажуулах/-4, 6
3 Ану.Тө
(Уянга)
ЭМД /дэвтэр баталгаажуулах/-6, НДД баталгаажуулах /СД/-2, 8
4 Должинсүрэн.Да
(Богд)
Бусад-1, ЭМД /дэвтэр баталгаажуулах/-1, 2
5 Дуламсүрэн.Ад
(Гучин-Ус)
Зөвөлгөө /СД/-5, Зөвөлгөө /нөхөн даатгал/-1, 6
Үйлчлүүлэгчийн тоог ажилтнаар харуулвал :
НИЙТЭЛСЭН : 2020-08-12 17:51:42, Б.Пүрэвдулам, Арвайхээр