НЭВТРЭХ
2020.08.17 нд 43 даатгуулагч үйлчилгээ авсан байна
      Тухайн хугацааны үйлчилгээг графикаар үзүүлвэл :

11 төрлийн үйлчилгээг 44 удаа үзүүлсэн байна.
Үнэлгээ ирүүлээгүй 86% (37 үйлчлүүлэгч)
Сэтгэл ханамжгүй 2% (1 үйлчлүүлэгч)
Сэтгэл ханамжтай 12% (5 үйлчлүүлэгч)

Үйлчилгээний төрөл, үйлчилгээ авсан хэлбэрийг үйлчилгээний тоо болон хугацаагаар үзүүлвэл :
Үйлчилгээний төрөл Үйлчилгээний дундаж хугацаа Үйлчилгээний нийт хугацаа Үйлчлүүлэгийн тоо 43
үйлчлүүлэгч
Тасалбартай 00:05:58 00:53:49 9
Тасалбаргүй 00:11:49 06:42:16 34
00:10:36

07:36:05

Биечлэн 00:10:36 07:36:05 43
Утсаар 0
Цахимаар 0
Үйлчлүүлэгчийн тоог сумаар харуулвал :
Арвайхээр - 13, Уянга - 17, Хархорин - 5, Гучин-Ус - 5, Баян-Өндөр - 1, Батөлзий - 1, Сант - 1 үйлчлүүлэгчид үйлчилгээ үзүүлсэн байна.
Үйлчилгээг ажилтан тус бүрээр үзүүлвэл
Байцаагч Үйлчилгээ Тоо
1 Лхамсүрэн.Га
(Арвайхээр)
Материал /даатгуулагчаас авах/-3, ЭМД /дэвтэр баталгаажуулах/-4, Материал /даатгуулагчид өгөх/-1, 8
2 Чулуунхүү.Пү
(Баян-Өндөр)
Материал /даатгуулагчаас авах/-1, 1
3 Ууганцэцэг.Ба
(Батөлзий)
Материал /даатгуулагчаас авах/-1, 1
4 Лхагвадолгор.Бя
(Уянга)
Шалгуулах /тэтгэвэр/-3, НДД баталгаажуулах /СД/-4, ЭМД /дэвтэр баталгаажуулах/-5, СДД-н гэрээ байгуулах-1, 13
5 Ану.Тө
(Уянга)
ЭМД /дэвтэр баталгаажуулах/-3, НДД баталгаажуулах /СД/-2, 5
6 Энхсаруул.Ба
(Хархорин)
Шалгуулах /тэтгэмж/-5, 5
7 Долгоржав.Эр
(Арвайхээр)
Архивын лавлагаа авах /баримт/-5, 5
8 Нэргүй.Ал
(Сант)
Тэтгэвэр /шинэ/-1, 1
9 Дуламсүрэн.Ад
(Гучин-Ус)
Зөвөлгөө /нөхөн даатгал/-1, Зөвөлгөө /СД/-4, 5
Үйлчлүүлэгчийн тоог ажилтнаар харуулвал :
НИЙТЭЛСЭН : 2020-08-17 17:52:25, Б.Пүрэвдулам, Арвайхээр