НЭВТРЭХ
2020.08.18 нд 30 даатгуулагч үйлчилгээ авсан байна
      Тухайн хугацааны үйлчилгээг графикаар үзүүлвэл :

6 төрлийн үйлчилгээг 31 удаа үзүүлсэн байна.
Үнэлгээ ирүүлээгүй 83% (25 үйлчлүүлэгч)
Сэтгэл ханамжгүй 0% (0 үйлчлүүлэгч)
Сэтгэл ханамжтай 17% (5 үйлчлүүлэгч)

Үйлчилгээний төрөл, үйлчилгээ авсан хэлбэрийг үйлчилгээний тоо болон хугацаагаар үзүүлвэл :
Үйлчилгээний төрөл Үйлчилгээний дундаж хугацаа Үйлчилгээний нийт хугацаа Үйлчлүүлэгийн тоо 30
үйлчлүүлэгч
Тасалбартай 00:10:05 02:21:11 14
Тасалбаргүй 00:15:53 04:14:22 16
00:13:11

06:35:33

Биечлэн 00:13:11 06:35:33 30
Утсаар 0
Цахимаар 0
Үйлчлүүлэгчийн тоог сумаар харуулвал :
Арвайхээр - 16, Уянга - 12, Хархорин - 1, Баян-Өндөр - 1 үйлчлүүлэгчид үйлчилгээ үзүүлсэн байна.
Үйлчилгээг ажилтан тус бүрээр үзүүлвэл
Байцаагч Үйлчилгээ Тоо
1 Лхамсүрэн.Га
(Арвайхээр)
ЭМД /дэвтэр баталгаажуулах/-4, Материал /даатгуулагчаас авах/-8, НДД баталгаажуулах /заавал/-1, НДД баталгаажуулах /СД/-4, 17
2 Чулуунхүү.Пү
(Баян-Өндөр)
Тэтгэвэр /банк өөрчлөх/-1, 1
3 Лхагвадолгор.Бя
(Уянга)
НДД баталгаажуулах /СД/-2, ЭМД /дэвтэр баталгаажуулах/-2, НДД баталгаажуулах /заавал/-1, 5
4 Ану.Тө
(Уянга)
НДД баталгаажуулах /СД/-1, ЭМД /дэвтэр баталгаажуулах/-6, 7
5 Энхсаруул.Ба
(Хархорин)
Шалгуулах /тэтгэмж/-1, 1
Үйлчлүүлэгчийн тоог ажилтнаар харуулвал :
НИЙТЭЛСЭН : 2020-08-18 17:52:07, Б.Пүрэвдулам, Арвайхээр