НЭВТРЭХ
2020.08.19 нд 28 даатгуулагч үйлчилгээ авсан байна
      Тухайн хугацааны үйлчилгээг графикаар үзүүлвэл :

12 төрлийн үйлчилгээг 31 удаа үзүүлсэн байна.
Үнэлгээ ирүүлээгүй 79% (22 үйлчлүүлэгч)
Сэтгэл ханамжгүй 0% (0 үйлчлүүлэгч)
Сэтгэл ханамжтай 21% (6 үйлчлүүлэгч)

Үйлчилгээний төрөл, үйлчилгээ авсан хэлбэрийг үйлчилгээний тоо болон хугацаагаар үзүүлвэл :
Үйлчилгээний төрөл Үйлчилгээний дундаж хугацаа Үйлчилгээний нийт хугацаа Үйлчлүүлэгийн тоо 28
үйлчлүүлэгч
Тасалбартай 00:10:49 00:43:16 4
Тасалбаргүй 00:04:26 01:46:39 24
00:05:21

02:29:55

Биечлэн 00:05:21 02:29:55 28
Утсаар 0
Цахимаар 0
Үйлчлүүлэгчийн тоог сумаар харуулвал :
Арвайхээр - 6, Уянга - 14, Гучин-Ус - 5, Сант - 1, Хархорин - 2 үйлчлүүлэгчид үйлчилгээ үзүүлсэн байна.
Үйлчилгээг ажилтан тус бүрээр үзүүлвэл
Байцаагч Үйлчилгээ Тоо
1 Лхамсүрэн.Га
(Арвайхээр)
НДД баталгаажуулах /заавал/-1, Материал /даатгуулагчаас авах/-2, ЭМД /дэвтэр баталгаажуулах/-1, НДД баталгаажуулах /СД/-1, Материал /даатгуулагчид өгөх/-2, 7
2 Энхтуул.Ба
(Сант)
Тэтгэвэр /шинэ/-1, 1
3 Лхагвадолгор.Бя
(Уянга)
ЭМД /дэвтэр баталгаажуулах/-2, НДД баталгаажуулах /СД/-1, СДД-н гэрээ байгуулах-1, Бусад-1, Шалгуулах /тэтгэвэр/-2, Шалгуулах /тэтгэмж/-2, 9
4 Ану.Тө
(Уянга)
НДД баталгаажуулах /СД/-1, ЭМД /дэвтэр баталгаажуулах/-5, 6
5 Энхсаруул.Ба
(Хархорин)
Шалгуулах /тэтгэмж/-2, 2
6 Дуламсүрэн.Ад
(Гучин-Ус)
Зөвөлгөө /СД/-1, НДД баталгаажуулах /заавал/-2, СДД-н гэрээ байгуулах-1, Материал /даатгуулагчаас авах/-1, Зөвөлгөө /нөхөн даатгал/-1, 6
Үйлчлүүлэгчийн тоог ажилтнаар харуулвал :
НИЙТЭЛСЭН : 2020-08-19 18:12:16, Б.Пүрэвдулам, Арвайхээр