НЭВТРЭХ
2020.08.20 нд 44 даатгуулагч үйлчилгээ авсан байна
      Тухайн хугацааны үйлчилгээг графикаар үзүүлвэл :

16 төрлийн үйлчилгээг 49 удаа үзүүлсэн байна.
Үнэлгээ ирүүлээгүй 98% (43 үйлчлүүлэгч)
Сэтгэл ханамжгүй 0% (0 үйлчлүүлэгч)
Сэтгэл ханамжтай 2% (1 үйлчлүүлэгч)

Үйлчилгээний төрөл, үйлчилгээ авсан хэлбэрийг үйлчилгээний тоо болон хугацаагаар үзүүлвэл :
Үйлчилгээний төрөл Үйлчилгээний дундаж хугацаа Үйлчилгээний нийт хугацаа Үйлчлүүлэгийн тоо 44
үйлчлүүлэгч
Тасалбартай 00:03:42 00:11:08 3
Тасалбаргүй 00:08:29 05:48:05 41
00:08:09

05:59:13

Биечлэн 00:08:09 05:59:13 44
Утсаар 0
Цахимаар 0
Үйлчлүүлэгчийн тоог сумаар харуулвал :
Арвайхээр - 7, Уянга - 10, Хархорин - 2, Өлзийт - 4, Гучин-Ус - 5, Богд - 14, Баянгол - 2 үйлчлүүлэгчид үйлчилгээ үзүүлсэн байна.
Үйлчилгээг ажилтан тус бүрээр үзүүлвэл
Байцаагч Үйлчилгээ Тоо
1 Лхамсүрэн.Га
(Арвайхээр)
ЭМД /дэвтэр баталгаажуулах/-2, НДД баталгаажуулах /заавал/-1, Материал /даатгуулагчид өгөх/-1, Зөвөлгөө /ажилгүйдлийн тэтгэмж/-1, Материал /даатгуулагчаас авах/-2, 7
2 Загдсүрэн.Да
(Баянгол)
Материал /даатгуулагчаас авах/-2, 2
3 Долгормаа.Эн
(Өлзийт)
СДД-н гэрээ байгуулах-1, ЭМД /дэвтэр баталгаажуулах/-3, Зөвөлгөө /бусад/-1, Зөвөлгөө /СД/-1, 6
4 Лхагвадолгор.Бя
(Уянга)
Шалгуулах /тэтгэвэр/-2, Тэтгэвэр /зөвшөөрлийн хуудас/-1, 3
5 Ану.Тө
(Уянга)
ЭМД /дэвтэр баталгаажуулах/-5, НДД баталгаажуулах /СД/-2, 7
6 Энхсаруул.Ба
(Хархорин)
Шалгуулах /тэтгэмж/-2, 2
7 Долгоржав.Эр
(Арвайхээр)
Архивын лавлагаа авах /баримт/-1, 1
8 Должинсүрэн.Да
(Богд)
ЭМД /дэвтэр баталгаажуулах/-8, НДД баталгаажуулах /СД/-5, Тэтгэвэр /шинэ/-1, 14
9 Дуламсүрэн.Ад
(Гучин-Ус)
Зөвөлгөө /СД/-4, Зөвөлгөө /нөхөн даатгал/-1, НДД баталгаажуулах /СД/-1, Зөвөлгөө /тэтгэвэр/-1, 7
Үйлчлүүлэгчийн тоог ажилтнаар харуулвал :
НИЙТЭЛСЭН : 2020-08-20 17:46:57, Б.Пүрэвдулам, Арвайхээр