НЭВТРЭХ
2020.08.21 нд 31 даатгуулагч үйлчилгээ авсан байна
      Тухайн хугацааны үйлчилгээг графикаар үзүүлвэл :

8 төрлийн үйлчилгээг 32 удаа үзүүлсэн байна.
Үнэлгээ ирүүлээгүй 94% (29 үйлчлүүлэгч)
Сэтгэл ханамжгүй 0% (0 үйлчлүүлэгч)
Сэтгэл ханамжтай 6% (2 үйлчлүүлэгч)

Үйлчилгээний төрөл, үйлчилгээ авсан хэлбэрийг үйлчилгээний тоо болон хугацаагаар үзүүлвэл :
Үйлчилгээний төрөл Үйлчилгээний дундаж хугацаа Үйлчилгээний нийт хугацаа Үйлчлүүлэгийн тоо 31
үйлчлүүлэгч
Тасалбартай 00:50:10 02:30:31 3
Тасалбаргүй 00:01:51 00:52:06 28
00:06:32

03:22:37

Биечлэн 00:06:32 03:22:37 31
Утсаар 0
Цахимаар 0
Үйлчлүүлэгчийн тоог сумаар харуулвал :
Уянга - 14, Арвайхээр - 7, Хархорин - 2, Гучин-Ус - 6, Богд - 1, Төгрөг - 1 үйлчлүүлэгчид үйлчилгээ үзүүлсэн байна.
Үйлчилгээг ажилтан тус бүрээр үзүүлвэл
Байцаагч Үйлчилгээ Тоо
1 Лхамсүрэн.Га
(Арвайхээр)
ЭМД /дэвтэр баталгаажуулах/-4, Материал /даатгуулагчаас авах/-2, НДД баталгаажуулах /СД/-1, 7
2 Чулуунцэцэг.Лх
(Төгрөг)
Материал /даатгуулагчаас авах/-1, 1
3 Лхагвадолгор.Бя
(Уянга)
НДД баталгаажуулах /заавал/-1, Тэтгэвэр /зөвшөөрлийн хуудас/-1, НДД баталгаажуулах /СД/-1, 3
4 Ану.Тө
(Уянга)
ЭМД /дэвтэр баталгаажуулах/-5, НДД баталгаажуулах /СД/-4, НДД баталгаажуулах /заавал/-1, Бусад-2, 12
5 Энхсаруул.Ба
(Хархорин)
Шалгуулах /тэтгэмж/-2, 2
6 Должинсүрэн.Да
(Богд)
Бусад-1, 1
7 Дуламсүрэн.Ад
(Гучин-Ус)
Зөвөлгөө /СД/-6, 6
Үйлчлүүлэгчийн тоог ажилтнаар харуулвал :
НИЙТЭЛСЭН : 2020-08-21 17:44:31, Б.Пүрэвдулам, Арвайхээр