НЭВТРЭХ
2020.08.28 нд 39 даатгуулагч үйлчилгээ авсан байна
      Тухайн хугацааны үйлчилгээг графикаар үзүүлвэл :

13 төрлийн үйлчилгээг 41 удаа үзүүлсэн байна.
Үнэлгээ ирүүлээгүй 92% (36 үйлчлүүлэгч)
Сэтгэл ханамжгүй 0% (0 үйлчлүүлэгч)
Сэтгэл ханамжтай 8% (3 үйлчлүүлэгч)

Үйлчилгээний төрөл, үйлчилгээ авсан хэлбэрийг үйлчилгээний тоо болон хугацаагаар үзүүлвэл :
Үйлчилгээний төрөл Үйлчилгээний дундаж хугацаа Үйлчилгээний нийт хугацаа Үйлчлүүлэгийн тоо 39
үйлчлүүлэгч
Тасалбартай 00:05:01 00:10:02 2
Тасалбаргүй 00:08:13 05:04:14 37
00:08:03

05:14:16

Биечлэн 00:08:03 05:14:16 39
Утсаар 0
Цахимаар 0
Үйлчлүүлэгчийн тоог сумаар харуулвал :
Арвайхээр - 9, Уянга - 15, Богд - 9, Хархорин - 2, Нарийнтээл - 2, Өлзийт - 2 үйлчлүүлэгчид үйлчилгээ үзүүлсэн байна.
Үйлчилгээг ажилтан тус бүрээр үзүүлвэл
Байцаагч Үйлчилгээ Тоо
1 Лхамсүрэн.Га
(Арвайхээр)
Материал /даатгуулагчид өгөх/-1, Материал /даатгуулагчаас авах/-2, 3
2 Оюунтуяа.Да
(Арвайхээр)
Шалгуулах /тэтгэвэр/-1, Материал /даатгуулагчаас авах/-1, НДД баталгаажуулах /СД/-1, 3
3 Долгормаа.Эн
(Өлзийт)
Материал /даатгуулагчид өгөх/-1, Шалгуулах /тэтгэвэр/-1, 2
4 Содном-Иш.Тө
(Нарийнтээл)
Шалгуулах /тэтгэвэр/-1, Зөвөлгөө /ЭМД/-1, 2
5 Лхагвадолгор.Бя
(Уянга)
НДД баталгаажуулах /СД/-3, Зөвөлгөө /тэтгэвэр/-1, НДШ тайлан өгөх-1, СДД-н гэрээ байгуулах-1, 6
6 Ану.Тө
(Уянга)
ЭМД /дэвтэр баталгаажуулах/-3, НДД баталгаажуулах /СД/-8, 11
7 Энхсаруул.Ба
(Хархорин)
Шалгуулах /тэтгэмж/-2, 2
8 Долгоржав.Эр
(Арвайхээр)
Архивын лавлагаа авах /баримт/-3, 3
9 Должинсүрэн.Да
(Богд)
НДД баталгаажуулах /заавал/-3, НДД баталгаажуулах /СД/-2, Бусад-4, 9
Үйлчлүүлэгчийн тоог ажилтнаар харуулвал :
НИЙТЭЛСЭН : 2020-08-28 17:49:53, Б.Пүрэвдулам, Арвайхээр