НЭВТРЭХ
2020.09.02 нд 92 даатгуулагч үйлчилгээ авсан байна
      Тухайн хугацааны үйлчилгээг графикаар үзүүлвэл :

16 төрлийн үйлчилгээг 94 удаа үзүүлсэн байна.
Үнэлгээ ирүүлээгүй 99% (91 үйлчлүүлэгч)
Сэтгэл ханамжгүй 0% (0 үйлчлүүлэгч)
Сэтгэл ханамжтай 1% (1 үйлчлүүлэгч)

Үйлчилгээний төрөл, үйлчилгээ авсан хэлбэрийг үйлчилгээний тоо болон хугацаагаар үзүүлвэл :
Үйлчилгээний төрөл Үйлчилгээний дундаж хугацаа Үйлчилгээний нийт хугацаа Үйлчлүүлэгийн тоо 92
үйлчлүүлэгч
Тасалбартай 00:01:01 00:03:04 3
Тасалбаргүй 00:04:33 06:45:45 89
00:04:26

06:48:49

Биечлэн 00:04:26 06:48:49 92
Утсаар 0
Цахимаар 0
Үйлчлүүлэгчийн тоог сумаар харуулвал :
Арвайхээр - 9, Уянга - 39, Богд - 11, Тарагт - 8, Гучин-Ус - 8, Зүүнбаян-Улаан - 2, Баян-Өндөр - 1, Баянгол - 8, Нарийнтээл - 5, Өлзийт - 1 үйлчлүүлэгчид үйлчилгээ үзүүлсэн байна.
Үйлчилгээг ажилтан тус бүрээр үзүүлвэл
Байцаагч Үйлчилгээ Тоо
1 Лхамсүрэн.Га
(Арвайхээр)
Материал /даатгуулагчаас авах/-7, НДД баталгаажуулах /СД/-1, 8
2 Чулуунхүү.Пү
(Баян-Өндөр)
Материал /даатгуулагчаас авах/-1, 1
3 Загдсүрэн.Да
(Баянгол)
Тэтгэвэр /зөвшөөрлийн хуудас/-1, НДД баталгаажуулах /заавал/-2, НДД баталгаажуулах /СД/-2, ЭМД /дэвтэр баталгаажуулах/-1, Бусад-1, Тэтгэвэр /шинэ/-1, 8
4 Долгормаа.Эн
(Өлзийт)
Материал /даатгуулагчаас авах/-1, 1
5 Цэрэнбат.Га
(Зүүнбаян-Улаан)
Шалгуулах /ажилгүйдлийн тэтгэмж/-1, Шалгуулах /тэтгэвэр/-1, 2
6 Содном-Иш.Тө
(Нарийнтээл)
АЖНД /2020 оны/-1, НДШ тайлан өгөх-4, 5
7 Оюун.Ша
(Тарагт)
Зөвөлгөө /тэтгэвэр/-2, НДШ тайлан өгөх-4, Шалгуулах /тэтгэвэр/-1, Зөвөлгөө /нөхөн даатгал/-1, НДД баталгаажуулах /заавал/-1, 9
8 Лхагвадолгор.Бя
(Уянга)
Шалгуулах /тэтгэмж/-1, Шалгуулах /тэтгэвэр/-1, Бусад-1, ЭМД /дэвтэр баталгаажуулах/-2, НДД баталгаажуулах /СД/-3, НДД баталгаажуулах /заавал/-3, НДШ тайлан өгөх-1, Зөвөлгөө /тэтгэвэр/-2, 14
9 Ану.Тө
(Уянга)
ЭМД /дэвтэр баталгаажуулах/-4, НДД баталгаажуулах /СД/-20, НДД баталгаажуулах /заавал/-2, 26
10 Долгоржав.Эр
(Арвайхээр)
Архивын лавлагаа авах /баримт/-1, 1
11 Должинсүрэн.Да
(Богд)
НДД баталгаажуулах /заавал/-3, Зөвөлгөө /тэтгэвэр/-1, Бусад-6, НДШ тайлан өгөх-1, 11
12 Дуламсүрэн.Ад
(Гучин-Ус)
Бусад-2, Зөвөлгөө /СД/-2, НДШ тайлан өгөх-2, НДД баталгаажуулах /СД/-1, ЭМД /дэвтэр баталгаажуулах/-1, 8
Үйлчлүүлэгчийн тоог ажилтнаар харуулвал :
НИЙТЭЛСЭН : 2020-09-02 17:49:48, Б.Пүрэвдулам, Арвайхээр