НЭВТРЭХ
2020.09.03 нд 13 даатгуулагч үйлчилгээ авсан байна
      Тухайн хугацааны үйлчилгээг графикаар үзүүлвэл :

8 төрлийн үйлчилгээг 13 удаа үзүүлсэн байна.
Үнэлгээ ирүүлээгүй 100% (13 үйлчлүүлэгч)
Сэтгэл ханамжгүй 0% (0 үйлчлүүлэгч)
Сэтгэл ханамжтай 0% (0 үйлчлүүлэгч)

Үйлчилгээний төрөл, үйлчилгээ авсан хэлбэрийг үйлчилгээний тоо болон хугацаагаар үзүүлвэл :
Үйлчилгээний төрөл Үйлчилгээний дундаж хугацаа Үйлчилгээний нийт хугацаа Үйлчлүүлэгийн тоо 13
үйлчлүүлэгч
Тасалбартай 00:01:13 00:01:13 1
Тасалбаргүй 00:03:48 00:45:38 12
00:03:36

00:46:51

Биечлэн 00:03:36 00:46:51 13
Утсаар 0
Цахимаар 0
Үйлчлүүлэгчийн тоог сумаар харуулвал :
Өлзийт - 3, Арвайхээр - 1, Уянга - 3, Хархорин - 2, Баянгол - 4 үйлчлүүлэгчид үйлчилгээ үзүүлсэн байна.
Үйлчилгээг ажилтан тус бүрээр үзүүлвэл
Байцаагч Үйлчилгээ Тоо
1 Загдсүрэн.Да
(Баянгол)
Материал /даатгуулагчаас авах/-4, 4
2 Долгормаа.Эн
(Өлзийт)
Шалгуулах /тэтгэвэр/-1, Тэтгэвэр /зөвшөөрлийн хуудас/-1, НДД баталгаажуулах /СД/-1, 3
3 Лхагвадолгор.Бя
(Уянга)
НДД баталгаажуулах /заавал/-1, Зөвөлгөө /тэтгэвэр/-1, 2
4 Энхсаруул.Ба
(Хархорин)
Шалгуулах /тэтгэмж/-2, 2
5 Долгоржав.Эр
(Арвайхээр)
Архивын лавлагаа авах /баримт/-1, 1
6 Долгорсүрэн.Ша
(Уянга)
НДД баталгаажуулах /СД/-1, 1
Үйлчлүүлэгчийн тоог ажилтнаар харуулвал :
НИЙТЭЛСЭН : 2020-09-03 17:51:00, Б.Пүрэвдулам, Арвайхээр