НЭВТРЭХ
2020.09.04 нд 87 даатгуулагч үйлчилгээ авсан байна
      Тухайн хугацааны үйлчилгээг графикаар үзүүлвэл :

17 төрлийн үйлчилгээг 93 удаа үзүүлсэн байна.
Үнэлгээ ирүүлээгүй 100% (87 үйлчлүүлэгч)
Сэтгэл ханамжгүй 0% (0 үйлчлүүлэгч)
Сэтгэл ханамжтай 0% (0 үйлчлүүлэгч)

Үйлчилгээний төрөл, үйлчилгээ авсан хэлбэрийг үйлчилгээний тоо болон хугацаагаар үзүүлвэл :
Үйлчилгээний төрөл Үйлчилгээний дундаж хугацаа Үйлчилгээний нийт хугацаа Үйлчлүүлэгийн тоо 87
үйлчлүүлэгч
Тасалбартай 00:12:45 02:20:21 11
Тасалбаргүй 00:03:57 05:00:43 76
00:05:04

07:21:04

Биечлэн 00:05:07 07:20:33 86
Утсаар 00:00:31 00:00:31 1
Цахимаар 0
Үйлчлүүлэгчийн тоог сумаар харуулвал :
Арвайхээр - 16, Уянга - 23, Тарагт - 7, Богд - 25, Гучин-Ус - 1, Өлзийт - 3, Баянгол - 5, Нарийнтээл - 7 үйлчлүүлэгчид үйлчилгээ үзүүлсэн байна.
Үйлчилгээг ажилтан тус бүрээр үзүүлвэл
Байцаагч Үйлчилгээ Тоо
1 Очирбат.Да
(Арвайхээр)
Бусад-1, Зөвөлгөө /тэтгэвэр/-1, 2
2 Лхамсүрэн.Га
(Арвайхээр)
Материал /даатгуулагчаас авах/-5, НДД баталгаажуулах /заавал/-1, НДШ тайлан өгөх-1, ЭМД /дэвтэр баталгаажуулах/-2, Бусад-1, Материал /даатгуулагчид өгөх/-1, 11
3 Загдсүрэн.Да
(Баянгол)
НДД баталгаажуулах /заавал/-2, ЭМД /дэвтэр баталгаажуулах/-1, Зөвөлгөө /тэтгэвэр/-1, Материал /даатгуулагчаас авах/-1, 5
4 Долгормаа.Эн
(Өлзийт)
НДД баталгаажуулах /СД/-3, 3
5 Содном-Иш.Тө
(Нарийнтээл)
ЭМД /дэвтэр баталгаажуулах/-1, АЖНД /2020 оны/-3, Бусад-1, Зөвөлгөө /ЭХМК/-1, НДШ тайлан өгөх-1, 7
6 Оюун.Ша
(Тарагт)
Архивын лавлагаа авах /баримт/-1, Зөвөлгөө /бусад/-1, Зөвөлгөө /нөхөн даатгал/-1, Зөвөлгөө /СД/-1, НДД баталгаажуулах /СД/-3, ЭМД /дэвтэр баталгаажуулах/-2, Шалгуулах /ажилгүйдлийн тэтгэмж/-1, НДД баталгаажуулах /заавал/-1, 11
7 Лхагвадолгор.Бя
(Уянга)
НДШ тайлан өгөх-1, ЭМД /дэвтэр баталгаажуулах/-6, НДД баталгаажуулах /заавал/-3, Тэтгэвэр /сунгалт/-1, НДД баталгаажуулах /СД/-1, 12
8 Долгоржав.Эр
(Арвайхээр)
Архивын лавлагаа авах /баримт/-3, 3
9 Долгорсүрэн.Ша
(Уянга)
НДД баталгаажуулах /СД/-8, ЭМД /дэвтэр баталгаажуулах/-4, 12
10 Должинсүрэн.Да
(Богд)
Бусад-2, ЭМД /дэвтэр баталгаажуулах/-1, Зөвөлгөө /тэтгэвэр/-2, Тэтгэвэр /шинэ/-1, НДД баталгаажуулах /СД/-1, НДД баталгаажуулах /заавал/-1, НДШ тайлан өгөх-17, 25
11 Дуламсүрэн.Ад
(Гучин-Ус)
НДД баталгаажуулах /заавал/-1, НДД баталгаажуулах /СД/-1, 2
Үйлчлүүлэгчийн тоог ажилтнаар харуулвал :
НИЙТЭЛСЭН : 2020-09-04 17:47:45, Б.Пүрэвдулам, Арвайхээр