НЭВТРЭХ
2020.09.07 нд 94 даатгуулагч үйлчилгээ авсан байна
      Тухайн хугацааны үйлчилгээг графикаар үзүүлвэл :

18 төрлийн үйлчилгээг 99 удаа үзүүлсэн байна.
Үнэлгээ ирүүлээгүй 100% (94 үйлчлүүлэгч)
Сэтгэл ханамжгүй 0% (0 үйлчлүүлэгч)
Сэтгэл ханамжтай 0% (0 үйлчлүүлэгч)

Үйлчилгээний төрөл, үйлчилгээ авсан хэлбэрийг үйлчилгээний тоо болон хугацаагаар үзүүлвэл :
Үйлчилгээний төрөл Үйлчилгээний дундаж хугацаа Үйлчилгээний нийт хугацаа Үйлчлүүлэгийн тоо 94
үйлчлүүлэгч
Тасалбартай 00:16:25 03:49:56 14
Тасалбаргүй 00:06:25 08:34:16 80
00:07:55

12:24:12

Биечлэн 00:07:59 12:22:49 93
Утсаар 00:01:23 00:01:23 1
Цахимаар 0
Үйлчлүүлэгчийн тоог сумаар харуулвал :
Арвайхээр - 18, Уянга - 27, Хархорин - 5, Өлзийт - 5, Гучин-Ус - 3, Баянгол - 16, Богд - 4, Тарагт - 11, Баян-Өндөр - 1, Нарийнтээл - 4 үйлчлүүлэгчид үйлчилгээ үзүүлсэн байна.
Үйлчилгээг ажилтан тус бүрээр үзүүлвэл
Байцаагч Үйлчилгээ Тоо
1 Лхамсүрэн.Га
(Арвайхээр)
Материал /даатгуулагчид өгөх/-1, Материал /даатгуулагчаас авах/-11, ЭМД /дэвтэр баталгаажуулах/-1, НДД баталгаажуулах /СД/-1, 14
2 Оюунтуяа.Да
(Арвайхээр)
Материал /даатгуулагчаас авах/-2, 2
3 Чулуунхүү.Пү
(Баян-Өндөр)
Материал /даатгуулагчаас авах/-1, 1
4 Загдсүрэн.Да
(Баянгол)
Зөвөлгөө /тэтгэвэр/-2, ЭМД /дэвтэр баталгаажуулах/-5, Тэтгэвэр /шинэ/-1, Тэтгэвэр /зөвшөөрлийн хуудас/-1, АЖНД /2020 оны/-1, НДД баталгаажуулах /заавал/-2, Бусад-2, Тэтгэвэр /банк өөрчлөх/-2, 16
5 Долгормаа.Эн
(Өлзийт)
НДД баталгаажуулах /СД/-1, НДШ тайлан өгөх-1, ЭМД /дэвтэр баталгаажуулах/-2, Зөвөлгөө /тэтгэвэр/-1, Зөвөлгөө /бусад/-1, 6
6 Содном-Иш.Тө
(Нарийнтээл)
ЭМД /дэвтэр баталгаажуулах/-4, 4
7 Оюун.Ша
(Тарагт)
Зөвөлгөө /нөхөн даатгал/-3, Зөвөлгөө /тэтгэвэр/-4, Зөвөлгөө /СД/-1, ЭМД /дэвтэр баталгаажуулах/-3, Шалгуулах /тэтгэмж/-1, Зөвөлгөө /ЭХМК/-1, НДД баталгаажуулах /СД/-2, 15
8 Лхагвадолгор.Бя
(Уянга)
Зөвөлгөө /тэтгэвэр/-4, НДД баталгаажуулах /заавал/-1, ЭМД /дэвтэр баталгаажуулах/-4, НДД баталгаажуулах /СД/-2, 11
9 Ану.Тө
(Уянга)
ЭМД /дэвтэр баталгаажуулах/-8, НДД баталгаажуулах /СД/-8, 16
10 Энхсаруул.Ба
(Хархорин)
Шалгуулах /тэтгэмж/-5, 5
11 Долгоржав.Эр
(Арвайхээр)
Архивын лавлагаа авах /баримт/-2, 2
12 Должинсүрэн.Да
(Богд)
НДД баталгаажуулах /заавал/-2, ЭМД /дэвтэр баталгаажуулах/-2, 4
13 Дуламсүрэн.Ад
(Гучин-Ус)
НДД баталгаажуулах /СД/-3, 3
Үйлчлүүлэгчийн тоог ажилтнаар харуулвал :
НИЙТЭЛСЭН : 2020-09-07 17:53:45, Б.Пүрэвдулам, Арвайхээр