НЭВТРЭХ
2020.09.10 нд 53 даатгуулагч үйлчилгээ авсан байна
      Тухайн хугацааны үйлчилгээг графикаар үзүүлвэл :

12 төрлийн үйлчилгээг 59 удаа үзүүлсэн байна.
Үнэлгээ ирүүлээгүй 100% (53 үйлчлүүлэгч)
Сэтгэл ханамжгүй 0% (0 үйлчлүүлэгч)
Сэтгэл ханамжтай 0% (0 үйлчлүүлэгч)

Үйлчилгээний төрөл, үйлчилгээ авсан хэлбэрийг үйлчилгээний тоо болон хугацаагаар үзүүлвэл :
Үйлчилгээний төрөл Үйлчилгээний дундаж хугацаа Үйлчилгээний нийт хугацаа Үйлчлүүлэгийн тоо 53
үйлчлүүлэгч
Тасалбартай 0
Тасалбаргүй 00:05:37 04:57:59 53
00:05:37

04:57:59

Биечлэн 00:05:37 04:57:59 53
Утсаар 0
Цахимаар 0
Үйлчлүүлэгчийн тоог сумаар харуулвал :
Арвайхээр - 4, Баянгол - 17, Уянга - 16, Богд - 6, Батөлзий - 3, Тарагт - 4, Төгрөг - 1, Сант - 2 үйлчлүүлэгчид үйлчилгээ үзүүлсэн байна.
Үйлчилгээг ажилтан тус бүрээр үзүүлвэл
Байцаагч Үйлчилгээ Тоо
1 Лхамсүрэн.Га
(Арвайхээр)
Материал /даатгуулагчаас авах/-1, 1
2 Ууганцэцэг.Ба
(Батөлзий)
Материал /даатгуулагчаас авах/-3, 3
3 Загдсүрэн.Да
(Баянгол)
НДД баталгаажуулах /заавал/-4, ЭМД /дэвтэр баталгаажуулах/-5, Зөвөлгөө /тэтгэвэр/-3, НДД баталгаажуулах /СД/-6, Материал /даатгуулагчаас авах/-1, НДШ тайлан өгөх-1, Тэтгэвэр /шинэ/-1, АЖНД /2020 оны/-1, 22
4 Энхтуул.Ба
(Сант)
Материал /даатгуулагчаас авах/-2, 2
5 Оюун.Ша
(Тарагт)
Архивын лавлагаа авах /баримт/-2, Зөвөлгөө /тэтгэвэр/-1, Зөвөлгөө /нөхөн даатгал/-1, ЭМД /дэвтэр баталгаажуулах/-1, 5
6 Чулуунцэцэг.Лх
(Төгрөг)
Тэтгэвэр /шинэ/-1, 1
7 Лхагвадолгор.Бя
(Уянга)
НДД баталгаажуулах /заавал/-1, Тэтгэвэр /шинэ/-1, 2
8 Ану.Тө
(Уянга)
ЭМД /дэвтэр баталгаажуулах/-9, НДД баталгаажуулах /СД/-5, 14
9 Долгоржав.Эр
(Арвайхээр)
АЖНД /2013 оны/-1, Архивын лавлагаа авах /баримт/-2, 3
10 Должинсүрэн.Да
(Богд)
НДД баталгаажуулах /заавал/-2, НДШ тайлан өгөх-1, НДД баталгаажуулах /СД/-1, Бусад-1, ЭМД /дэвтэр баталгаажуулах/-1, 6
Үйлчлүүлэгчийн тоог ажилтнаар харуулвал :
НИЙТЭЛСЭН : 2020-09-10 17:53:11, Б.Пүрэвдулам, Арвайхээр