НЭВТРЭХ
2020.09.11 нд 54 даатгуулагч үйлчилгээ авсан байна
      Тухайн хугацааны үйлчилгээг графикаар үзүүлвэл :

14 төрлийн үйлчилгээг 63 удаа үзүүлсэн байна.
Үнэлгээ ирүүлээгүй 100% (54 үйлчлүүлэгч)
Сэтгэл ханамжгүй 0% (0 үйлчлүүлэгч)
Сэтгэл ханамжтай 0% (0 үйлчлүүлэгч)

Үйлчилгээний төрөл, үйлчилгээ авсан хэлбэрийг үйлчилгээний тоо болон хугацаагаар үзүүлвэл :
Үйлчилгээний төрөл Үйлчилгээний дундаж хугацаа Үйлчилгээний нийт хугацаа Үйлчлүүлэгийн тоо 54
үйлчлүүлэгч
Тасалбартай 00:01:33 00:14:04 9
Тасалбаргүй 00:04:24 03:18:08 45
00:03:55

03:32:12

Биечлэн 00:03:55 03:32:12 54
Утсаар 0
Цахимаар 0
Үйлчлүүлэгчийн тоог сумаар харуулвал :
Арвайхээр - 9, Тарагт - 4, Уянга - 13, Гучин-Ус - 1, Богд - 7, Нарийнтээл - 10, Баянгол - 8, Өлзийт - 2 үйлчлүүлэгчид үйлчилгээ үзүүлсэн байна.
Үйлчилгээг ажилтан тус бүрээр үзүүлвэл
Байцаагч Үйлчилгээ Тоо
1 Лхамсүрэн.Га
(Арвайхээр)
Материал /даатгуулагчаас авах/-6, Зөвөлгөө /ажилгүйдлийн тэтгэмж/-2, Зөвөлгөө /тэтгэмж/-1, 9
2 Загдсүрэн.Да
(Баянгол)
ЭМД /дэвтэр баталгаажуулах/-3, Тэтгэвэр /шинэ/-1, НДД баталгаажуулах /СД/-2, Зөвөлгөө /тэтгэвэр/-1, Материал /даатгуулагчаас авах/-2, 9
3 Долгормаа.Эн
(Өлзийт)
Зөвөлгөө /нөхөн даатгал/-2, НДД баталгаажуулах /СД/-2, ЭМД /дэвтэр баталгаажуулах/-2, Данс асуух-1, 7
4 Содном-Иш.Тө
(Нарийнтээл)
ЭМД /дэвтэр баталгаажуулах/-4, АЖНД /2020 оны/-2, НДД баталгаажуулах /СД/-4, 10
5 Оюун.Ша
(Тарагт)
Зөвөлгөө /ЭХМК/-1, АЖНД /2020 оны/-1, Зөвөлгөө /тэтгэвэр/-1, Зөвөлгөө /нөхөн даатгал/-1, ЭМД /дэвтэр баталгаажуулах/-1, 5
6 Лхагвадолгор.Бя
(Уянга)
НДД баталгаажуулах /заавал/-1, НДШ тайлан өгөх-1, Зөвөлгөө /тэтгэвэр/-2, ЭМД /дэвтэр баталгаажуулах/-4, Зөвөлгөө /СД/-1, 9
7 Ану.Тө
(Уянга)
НДД баталгаажуулах /СД/-4, ЭМД /дэвтэр баталгаажуулах/-1, 5
8 Должинсүрэн.Да
(Богд)
ЭМД /дэвтэр баталгаажуулах/-2, Зөвөлгөө /тэтгэвэр/-3, Тэтгэвэр /шинэ/-1, НДД баталгаажуулах /СД/-1, 7
9 Дуламсүрэн.Ад
(Гучин-Ус)
НДД баталгаажуулах /СД/-1, ЭМД /дэвтэр баталгаажуулах/-1, 2
Үйлчлүүлэгчийн тоог ажилтнаар харуулвал :
НИЙТЭЛСЭН : 2020-09-11 17:45:09, Б.Пүрэвдулам, Арвайхээр