НЭВТРЭХ
2020.09.15 нд 50 даатгуулагч үйлчилгээ авсан байна
      Тухайн хугацааны үйлчилгээг графикаар үзүүлвэл :

12 төрлийн үйлчилгээг 52 удаа үзүүлсэн байна.
Үнэлгээ ирүүлээгүй 100% (50 үйлчлүүлэгч)
Сэтгэл ханамжгүй 0% (0 үйлчлүүлэгч)
Сэтгэл ханамжтай 0% (0 үйлчлүүлэгч)

Үйлчилгээний төрөл, үйлчилгээ авсан хэлбэрийг үйлчилгээний тоо болон хугацаагаар үзүүлвэл :
Үйлчилгээний төрөл Үйлчилгээний дундаж хугацаа Үйлчилгээний нийт хугацаа Үйлчлүүлэгийн тоо 50
үйлчлүүлэгч
Тасалбартай 00:07:55 01:03:20 8
Тасалбаргүй 00:06:56 04:51:35 42
00:07:05

05:54:55

Биечлэн 00:07:13 05:54:15 49
Утсаар 00:00:40 00:00:40 1
Цахимаар 0
Үйлчлүүлэгчийн тоог сумаар харуулвал :
Арвайхээр - 8, Нарийнтээл - 4, Зүүнбаян-Улаан - 3, Тарагт - 2, Богд - 8, Уянга - 11, Баянгол - 4, Гучин-Ус - 2, Хархорин - 7, Өлзийт - 1 үйлчлүүлэгчид үйлчилгээ үзүүлсэн байна.
Үйлчилгээг ажилтан тус бүрээр үзүүлвэл
Байцаагч Үйлчилгээ Тоо
1 Лхамсүрэн.Га
(Арвайхээр)
НДД баталгаажуулах /СД/-1, ЭМД /дэвтэр баталгаажуулах/-1, Материал /даатгуулагчаас авах/-5, 7
2 Загдсүрэн.Да
(Баянгол)
НДД баталгаажуулах /СД/-2, ЭМД /дэвтэр баталгаажуулах/-2, НДД баталгаажуулах /заавал/-1, 5
3 Долгормаа.Эн
(Өлзийт)
Тэтгэвэр /сунгалт/-1, 1
4 Цэрэнбат.Га
(Зүүнбаян-Улаан)
Шалгуулах /тэтгэвэр/-1, ЭМД /дэвтэр баталгаажуулах/-1, НДД баталгаажуулах /СД/-1, 3
5 Содном-Иш.Тө
(Нарийнтээл)
Шалгуулах /тэтгэмж/-1, Шалгуулах /тэтгэвэр/-3, 4
6 Оюун.Ша
(Тарагт)
НДД баталгаажуулах /СД/-1, ЭМД /дэвтэр баталгаажуулах/-1, 2
7 Лхагвадолгор.Бя
(Уянга)
Зөвөлгөө /тэтгэвэр/-2, ЭМД /дэвтэр баталгаажуулах/-6, НДД баталгаажуулах /СД/-2, Зөвөлгөө /тэтгэмж/-1, СДД-н гэрээ байгуулах-1, 12
8 Энхсаруул.Ба
(Хархорин)
Шалгуулах /тэтгэмж/-7, 7
9 Долгоржав.Эр
(Арвайхээр)
Архивын лавлагаа авах /баримт/-1, 1
10 Должинсүрэн.Да
(Богд)
НДД баталгаажуулах /СД/-1, ЭМД /дэвтэр баталгаажуулах/-5, Зөвөлгөө /тэтгэвэр/-1, Бусад-1, 8
11 Дуламсүрэн.Ад
(Гучин-Ус)
НДД баталгаажуулах /заавал/-1, НДД баталгаажуулах /СД/-1, 2
Үйлчлүүлэгчийн тоог ажилтнаар харуулвал :
НИЙТЭЛСЭН : 2020-09-15 18:00:44, Б.Пүрэвдулам, Арвайхээр