НЭВТРЭХ
2020.09.21 нд 99 даатгуулагч үйлчилгээ авсан байна
      Тухайн хугацааны үйлчилгээг графикаар үзүүлвэл :

13 төрлийн үйлчилгээг 103 удаа үзүүлсэн байна.
Үнэлгээ ирүүлээгүй 99% (98 үйлчлүүлэгч)
Сэтгэл ханамжгүй 0% (0 үйлчлүүлэгч)
Сэтгэл ханамжтай 1% (1 үйлчлүүлэгч)

Үйлчилгээний төрөл, үйлчилгээ авсан хэлбэрийг үйлчилгээний тоо болон хугацаагаар үзүүлвэл :
Үйлчилгээний төрөл Үйлчилгээний дундаж хугацаа Үйлчилгээний нийт хугацаа Үйлчлүүлэгийн тоо 99
үйлчлүүлэгч
Тасалбартай 00:10:51 02:10:12 12
Тасалбаргүй 00:03:40 05:19:05 87
00:04:32

07:29:17

Биечлэн 00:04:32 07:29:17 99
Утсаар 0
Цахимаар 0
Үйлчлүүлэгчийн тоог сумаар харуулвал :
Арвайхээр - 23, Уянга - 34, Богд - 28, Гучин-Ус - 4, Зүүнбаян-Улаан - 1, Тарагт - 4, Баянгол - 4, Хархорин - 1 үйлчлүүлэгчид үйлчилгээ үзүүлсэн байна.
Үйлчилгээг ажилтан тус бүрээр үзүүлвэл
Байцаагч Үйлчилгээ Тоо
1 Лхамсүрэн.Га
(Арвайхээр)
ЭМД /дэвтэр баталгаажуулах/-6, НДД баталгаажуулах /СД/-2, НДД баталгаажуулах /заавал/-1, Материал /даатгуулагчаас авах/-12, 21
2 Оюунтуяа.Да
(Арвайхээр)
Шалгуулах /тэтгэвэр/-1, Материал /даатгуулагчаас авах/-2, 3
3 Загдсүрэн.Да
(Баянгол)
НДД баталгаажуулах /СД/-2, НДД баталгаажуулах /заавал/-1, ЭМД /дэвтэр баталгаажуулах/-2, СДД-н гэрээ байгуулах-1, 6
4 Цэрэнбат.Га
(Зүүнбаян-Улаан)
ЭМД /дэвтэр баталгаажуулах/-1, 1
5 Оюун.Ша
(Тарагт)
НДД баталгаажуулах /СД/-1, Зөвөлгөө /ЭМД/-1, Шалгуулах /тэтгэмж/-2, 4
6 Лхагвадолгор.Бя
(Уянга)
Тэтгэвэр /сунгалт/-2, ЭМД /дэвтэр баталгаажуулах/-2, Зөвөлгөө /бусад/-1, Бусад-2, 7
7 Ану.Тө
(Уянга)
ЭМД /дэвтэр баталгаажуулах/-6, НДД баталгаажуулах /СД/-11, 17
8 Энхсаруул.Ба
(Хархорин)
Шалгуулах /тэтгэмж/-1, 1
9 Долгорсүрэн.Ша
(Уянга)
ЭМД /дэвтэр баталгаажуулах/-5, НДД баталгаажуулах /СД/-5, СДД-н гэрээ байгуулах-1, 11
10 Должинсүрэн.Да
(Богд)
Зөвөлгөө /тэтгэвэр/-3, ЭМД /дэвтэр баталгаажуулах/-12, НДД баталгаажуулах /СД/-7, НДД баталгаажуулах /заавал/-5, Тэтгэвэр /шинэ/-1, 28
11 Дуламсүрэн.Ад
(Гучин-Ус)
ЭМД /дэвтэр баталгаажуулах/-3, НДД баталгаажуулах /СД/-1, 4
Үйлчлүүлэгчийн тоог ажилтнаар харуулвал :
НИЙТЭЛСЭН : 2020-09-22 09:25:58, Б.Пүрэвдулам, Арвайхээр