НЭВТРЭХ
2020.09.22 нд 59 даатгуулагч үйлчилгээ авсан байна
      Тухайн хугацааны үйлчилгээг графикаар үзүүлвэл :

14 төрлийн үйлчилгээг 61 удаа үзүүлсэн байна.
Үнэлгээ ирүүлээгүй 100% (59 үйлчлүүлэгч)
Сэтгэл ханамжгүй 0% (0 үйлчлүүлэгч)
Сэтгэл ханамжтай 0% (0 үйлчлүүлэгч)

Үйлчилгээний төрөл, үйлчилгээ авсан хэлбэрийг үйлчилгээний тоо болон хугацаагаар үзүүлвэл :
Үйлчилгээний төрөл Үйлчилгээний дундаж хугацаа Үйлчилгээний нийт хугацаа Үйлчлүүлэгийн тоо 59
үйлчлүүлэгч
Тасалбартай 00:13:23 02:00:34 9
Тасалбаргүй 00:07:05 05:54:29 50
00:08:03

07:55:03

Биечлэн 00:08:03 07:55:03 59
Утсаар 0
Цахимаар 0
Үйлчлүүлэгчийн тоог сумаар харуулвал :
Арвайхээр - 9, Төгрөг - 3, Богд - 13, Уянга - 16, Зүүнбаян-Улаан - 2, Нарийнтээл - 2, Өлзийт - 4, Гучин-Ус - 2, Баянгол - 7, Хархорин - 1 үйлчлүүлэгчид үйлчилгээ үзүүлсэн байна.
Үйлчилгээг ажилтан тус бүрээр үзүүлвэл
Байцаагч Үйлчилгээ Тоо
1 Лхамсүрэн.Га
(Арвайхээр)
ЭМД /дэвтэр баталгаажуулах/-2, НДД баталгаажуулах /заавал/-1, НДД баталгаажуулах /СД/-1, Материал /даатгуулагчид өгөх/-1, Материал /даатгуулагчаас авах/-4, 9
2 Загдсүрэн.Да
(Баянгол)
ЭМД /дэвтэр баталгаажуулах/-2, НДД баталгаажуулах /СД/-3, Материал /даатгуулагчаас авах/-2, 7
3 Долгормаа.Эн
(Өлзийт)
Зөвөлгөө /нөхөн даатгал/-1, ЭМД /дэвтэр баталгаажуулах/-1, Зөвөлгөө /ЭХМК/-1, Материал /даатгуулагчид өгөх/-2, 5
4 Цэрэнбат.Га
(Зүүнбаян-Улаан)
СДД-н гэрээ байгуулах-1, Шалгуулах /НДШ төлөлт/-1, 2
5 Содном-Иш.Тө
(Нарийнтээл)
Шалгуулах /тэтгэмж/-2, 2
6 Чулуунцэцэг.Лх
(Төгрөг)
Тэтгэвэр /шинэ/-3, 3
7 Лхагвадолгор.Бя
(Уянга)
НДД баталгаажуулах /СД/-2, Тэтгэвэр /сунгалт/-1, СДД-н гэрээ байгуулах-2, Бусад-1, 6
8 Ану.Тө
(Уянга)
ЭМД /дэвтэр баталгаажуулах/-2, НДД баталгаажуулах /СД/-5, СДД-н гэрээ байгуулах-1, 8
9 Энхсаруул.Ба
(Хархорин)
Шалгуулах /тэтгэмж/-1, 1
10 Долгорсүрэн.Ша
(Уянга)
НДД баталгаажуулах /СД/-2, ЭМД /дэвтэр баталгаажуулах/-1, 3
11 Должинсүрэн.Да
(Богд)
НДД баталгаажуулах /заавал/-1, ЭМД /дэвтэр баталгаажуулах/-3, Зөвөлгөө /бусад/-1, Бусад-8, 13
12 Дуламсүрэн.Ад
(Гучин-Ус)
ЭМД /дэвтэр баталгаажуулах/-2, 2
Үйлчлүүлэгчийн тоог ажилтнаар харуулвал :
НИЙТЭЛСЭН : 2020-09-22 17:58:42, Б.Пүрэвдулам, Арвайхээр