НЭВТРЭХ
2020.09.24 нд 76 даатгуулагч үйлчилгээ авсан байна
      Тухайн хугацааны үйлчилгээг графикаар үзүүлвэл :

10 төрлийн үйлчилгээг 79 удаа үзүүлсэн байна.
Үнэлгээ ирүүлээгүй 99% (75 үйлчлүүлэгч)
Сэтгэл ханамжгүй 0% (0 үйлчлүүлэгч)
Сэтгэл ханамжтай 1% (1 үйлчлүүлэгч)

Үйлчилгээний төрөл, үйлчилгээ авсан хэлбэрийг үйлчилгээний тоо болон хугацаагаар үзүүлвэл :
Үйлчилгээний төрөл Үйлчилгээний дундаж хугацаа Үйлчилгээний нийт хугацаа Үйлчлүүлэгийн тоо 76
үйлчлүүлэгч
Тасалбартай 00:04:23 00:21:55 5
Тасалбаргүй 00:01:22 01:37:02 71
00:01:33

01:58:57

Биечлэн 00:01:33 01:58:57 76
Утсаар 0
Цахимаар 0
Үйлчлүүлэгчийн тоог сумаар харуулвал :
Тарагт - 2, Арвайхээр - 11, Уянга - 32, Гучин-Ус - 13, Богд - 13, Төгрөг - 1, Өлзийт - 2, Баян-Өндөр - 2 үйлчлүүлэгчид үйлчилгээ үзүүлсэн байна.
Үйлчилгээг ажилтан тус бүрээр үзүүлвэл
Байцаагч Үйлчилгээ Тоо
1 Лхамсүрэн.Га
(Арвайхээр)
ЭМД /дэвтэр баталгаажуулах/-2, Материал /даатгуулагчаас авах/-5, 7
2 Чулуунхүү.Пү
(Баян-Өндөр)
Материал /даатгуулагчаас авах/-2, 2
3 Долгормаа.Эн
(Өлзийт)
Материал /даатгуулагчаас авах/-2, 2
4 Оюун.Ша
(Тарагт)
ЭМД /дэвтэр баталгаажуулах/-1, НДД баталгаажуулах /СД/-1, 2
5 Чулуунцэцэг.Лх
(Төгрөг)
Материал /даатгуулагчаас авах/-1, 1
6 Лхагвадолгор.Бя
(Уянга)
Бусад-1, Зөвөлгөө /тэтгэвэр/-1, Шалгуулах /тэтгэвэр/-2, Шалгуулах /тэтгэмж/-6, НДД баталгаажуулах /СД/-4, ЭМД /дэвтэр баталгаажуулах/-1, СДД-н гэрээ байгуулах-2, 17
7 Ану.Тө
(Уянга)
НДД баталгаажуулах /СД/-8, ЭМД /дэвтэр баталгаажуулах/-9, 17
8 Долгоржав.Эр
(Арвайхээр)
Архивын лавлагаа авах /баримт/-2, АЖНД /2013 оны/-2, 4
9 Должинсүрэн.Да
(Богд)
ЭМД /дэвтэр баталгаажуулах/-7, НДД баталгаажуулах /СД/-6, 13
10 Дуламсүрэн.Ад
(Гучин-Ус)
ЭМД /дэвтэр баталгаажуулах/-12, НДД баталгаажуулах /СД/-2, 14
Үйлчлүүлэгчийн тоог ажилтнаар харуулвал :
НИЙТЭЛСЭН : 2020-09-24 17:58:28, Б.Пүрэвдулам, Арвайхээр