НЭВТРЭХ
2020.09.29 нд 127 даатгуулагч үйлчилгээ авсан байна
      Тухайн хугацааны үйлчилгээг графикаар үзүүлвэл :

14 төрлийн үйлчилгээг 150 удаа үзүүлсэн байна.
Үнэлгээ ирүүлээгүй 93% (118 үйлчлүүлэгч)
Сэтгэл ханамжгүй 1% (1 үйлчлүүлэгч)
Сэтгэл ханамжтай 6% (8 үйлчлүүлэгч)

Үйлчилгээний төрөл, үйлчилгээ авсан хэлбэрийг үйлчилгээний тоо болон хугацаагаар үзүүлвэл :
Үйлчилгээний төрөл Үйлчилгээний дундаж хугацаа Үйлчилгээний нийт хугацаа Үйлчлүүлэгийн тоо 127
үйлчлүүлэгч
Тасалбартай 0
Тасалбаргүй 00:03:45 07:57:52 127
00:03:45

07:57:52

Биечлэн 00:03:44 07:47:34 125
Утсаар 00:05:09 00:10:18 2
Цахимаар 0
Үйлчлүүлэгчийн тоог сумаар харуулвал :
Гучин-Ус - 25, Богд - 39, Уянга - 21, Зүүнбаян-Улаан - 2, Тарагт - 3, Нарийнтээл - 25, Батөлзий - 2, Баянгол - 5, Өлзийт - 2, Хархорин - 2, Есөнзүйл - 1 үйлчлүүлэгчид үйлчилгээ үзүүлсэн байна.
Үйлчилгээг ажилтан тус бүрээр үзүүлвэл
Байцаагч Үйлчилгээ Тоо
1 Ууганцэцэг.Ба
(Батөлзий)
Материал /даатгуулагчаас авах/-2, 2
2 Загдсүрэн.Да
(Баянгол)
НДД баталгаажуулах /СД/-1, Тэтгэвэр /сунгалт/-1, ЭМД /дэвтэр баталгаажуулах/-1, Материал /даатгуулагчаас авах/-1, НДД баталгаажуулах /заавал/-2, 6
3 Гүнсэлмаа.Ба
(Есөнзүйл)
Материал /даатгуулагчаас авах/-1, 1
4 Долгормаа.Эн
(Өлзийт)
Зөвөлгөө /нөхөн даатгал/-1, НДД баталгаажуулах /СД/-1, СДД-н гэрээ байгуулах-1, Материал /даатгуулагчаас авах/-1, 4
5 Цэрэнбат.Га
(Зүүнбаян-Улаан)
Шалгуулах /тэтгэвэр/-1, Шалгуулах /тэтгэмж/-1, 2
6 Содном-Иш.Тө
(Нарийнтээл)
Тэтгэвэр /шинэ/-2, ЭМД /дэвтэр баталгаажуулах/-21, НДД баталгаажуулах /заавал/-2, Зөвөлгөө /СД/-1, 26
7 Оюун.Ша
(Тарагт)
НДШ тайлан өгөх-1, НДД баталгаажуулах /заавал/-1, Зөвөлгөө /нөхөн даатгал/-1, 3
8 Лхагвадолгор.Бя
(Уянга)
Зөвөлгөө /тэтгэвэр/-1, ЭМД /дэвтэр баталгаажуулах/-4, СДД-н гэрээ байгуулах-1, НДД баталгаажуулах /заавал/-2, НДШ тайлан өгөх-1, НДД баталгаажуулах /СД/-3, 12
9 Ану.Тө
(Уянга)
Зөвөлгөө /ЭМД/-1, ЭМД /дэвтэр баталгаажуулах/-5, НДД баталгаажуулах /СД/-5, 11
10 Энхсаруул.Ба
(Хархорин)
Шалгуулах /тэтгэмж/-2, 2
11 Должинсүрэн.Да
(Богд)
НДД баталгаажуулах /СД/-4, НДД баталгаажуулах /заавал/-1, ЭМД /дэвтэр баталгаажуулах/-34, 39
12 Дуламсүрэн.Ад
(Гучин-Ус)
ЭМД /дэвтэр баталгаажуулах/-19, Зөвөлгөө /СД/-1, НДД баталгаажуулах /заавал/-1, НДШ тайлан өгөх-1, НДД баталгаажуулах /СД/-20, 42
Үйлчлүүлэгчийн тоог ажилтнаар харуулвал :
НИЙТЭЛСЭН : 2020-09-29 17:59:55, Б.Пүрэвдулам, Арвайхээр