НЭВТРЭХ
2020.10.05 нд 162 даатгуулагч үйлчилгээ авсан байна
      Тухайн хугацааны үйлчилгээг графикаар үзүүлвэл :

20 төрлийн үйлчилгээг 180 удаа үзүүлсэн байна.
Үнэлгээ ирүүлээгүй 98% (158 үйлчлүүлэгч)
Сэтгэл ханамжгүй 0% (0 үйлчлүүлэгч)
Сэтгэл ханамжтай 2% (4 үйлчлүүлэгч)

Үйлчилгээний төрөл, үйлчилгээ авсан хэлбэрийг үйлчилгээний тоо болон хугацаагаар үзүүлвэл :
Үйлчилгээний төрөл Үйлчилгээний дундаж хугацаа Үйлчилгээний нийт хугацаа Үйлчлүүлэгийн тоо 162
үйлчлүүлэгч
Тасалбартай 00:04:22 00:39:20 9
Тасалбаргүй 00:03:00 07:40:02 153
00:03:04

08:19:22

Биечлэн 00:03:03 08:03:37 158
Утсаар 00:01:32 00:04:36 3
Цахимаар 00:11:09 00:11:09 1
Үйлчлүүлэгчийн тоог сумаар харуулвал :
Сант - 2, Уянга - 61, Богд - 12, Арвайхээр - 27, Тарагт - 18, Зүүнбаян-Улаан - 4, Есөнзүйл - 4, Нарийнтээл - 34 үйлчлүүлэгчид үйлчилгээ үзүүлсэн байна.
Үйлчилгээг ажилтан тус бүрээр үзүүлвэл
Байцаагч Үйлчилгээ Тоо
1 Очирбат.Да
(Арвайхээр)
Аппликейшн /баталгаажуулах, засах/-1, 1
2 Лхамсүрэн.Га
(Арвайхээр)
Материал /даатгуулагчаас авах/-10, ЭМД /дэвтэр баталгаажуулах/-5, НДД баталгаажуулах /СД/-2, 17
3 Оюунтуяа.Да
(Арвайхээр)
Материал /даатгуулагчаас авах/-2, Зөвөлгөө /тэтгэвэр/-2, 4
4 Гүнсэлмаа.Ба
(Есөнзүйл)
Материал /даатгуулагчаас авах/-4, 4
5 Цэрэнбат.Га
(Зүүнбаян-Улаан)
Шалгуулах /тэтгэвэр/-1, ЭМД /дэвтэр баталгаажуулах/-3, 4
6 Содном-Иш.Тө
(Нарийнтээл)
ЭМД /дэвтэр баталгаажуулах/-22, НДД баталгаажуулах /СД/-9, АЖНД /2020 оны/-2, Зөвөлгөө /СД/-2, СДД-н гэрээ байгуулах-1, Зөвөлгөө /тэтгэвэр/-1, Тэтгэвэр /шинэ/-1, 38
7 Энхтуул.Ба
(Сант)
Тэтгэвэр /шинэ/-2, 2
8 Оюун.Ша
(Тарагт)
ЭМД /дэвтэр баталгаажуулах/-15, Зөвөлгөө /нөхөн даатгал/-1, Материал /даатгуулагчид өгөх/-1, НДД баталгаажуулах /СД/-2, 19
9 Лхагвадолгор.Бя
(Уянга)
ЭМД /дэвтэр баталгаажуулах/-44, НДД баталгаажуулах /СД/-17, НДД баталгаажуулах /заавал/-1, СДД-н гэрээ байгуулах-1, Шалгуулах /тэтгэвэр/-3, Шалгуулах /тэтгэмж/-4, НДШ тайлан өгөх-1, Бусад-1, Тэтгэвэр /зөвшөөрлийн хуудас/-1, 73
10 Долгоржав.Эр
(Арвайхээр)
Архивын лавлагаа авах /баримт/-4, АЖНД /2013 оны/-2, 6
11 Должинсүрэн.Да
(Богд)
Зөвөлгөө /тэтгэвэр/-2, Зөвөлгөө /бусад/-1, НДД баталгаажуулах /СД/-5, Бусад-2, Тэтгэвэр /шинэ/-1, ЭМД /дэвтэр баталгаажуулах/-1, 12
Үйлчлүүлэгчийн тоог ажилтнаар харуулвал :
НИЙТЭЛСЭН : 2020-10-05 17:58:45, Б.Пүрэвдулам, Арвайхээр