НЭВТРЭХ
2020.10.06 нд 125 даатгуулагч үйлчилгээ авсан байна
      Тухайн хугацааны үйлчилгээг графикаар үзүүлвэл :

15 төрлийн үйлчилгээг 132 удаа үзүүлсэн байна.
Үнэлгээ ирүүлээгүй 96% (120 үйлчлүүлэгч)
Сэтгэл ханамжгүй 0% (0 үйлчлүүлэгч)
Сэтгэл ханамжтай 4% (5 үйлчлүүлэгч)

Үйлчилгээний төрөл, үйлчилгээ авсан хэлбэрийг үйлчилгээний тоо болон хугацаагаар үзүүлвэл :
Үйлчилгээний төрөл Үйлчилгээний дундаж хугацаа Үйлчилгээний нийт хугацаа Үйлчлүүлэгийн тоо 125
үйлчлүүлэгч
Тасалбартай 00:06:07 00:12:15 2
Тасалбаргүй 00:04:58 10:12:13 123
00:04:59

10:24:28

Биечлэн 00:05:02 10:24:08 124
Утсаар 00:00:20 00:00:20 1
Цахимаар 0
Үйлчлүүлэгчийн тоог сумаар харуулвал :
Арвайхээр - 10, Уянга - 76, Богд - 10, Батөлзий - 1, Нарийнтээл - 7, Төгрөг - 3, Баянгол - 5, Тарагт - 13 үйлчлүүлэгчид үйлчилгээ үзүүлсэн байна.
Үйлчилгээг ажилтан тус бүрээр үзүүлвэл
Байцаагч Үйлчилгээ Тоо
1 Очирбат.Да
(Арвайхээр)
Аппликейшн /баталгаажуулах, засах/-1, 1
2 Лхамсүрэн.Га
(Арвайхээр)
ЭМД /дэвтэр баталгаажуулах/-1, Материал /даатгуулагчаас авах/-1, 2
3 Оюунтуяа.Да
(Арвайхээр)
Материал /даатгуулагчаас авах/-2, 2
4 Ууганцэцэг.Ба
(Батөлзий)
Материал /даатгуулагчаас авах/-1, 1
5 Загдсүрэн.Да
(Баянгол)
ЭМД /дэвтэр баталгаажуулах/-2, Бусад-1, Тэтгэвэр /сунгалт/-1, Зөвөлгөө /тэтгэвэр/-1, 5
6 Содном-Иш.Тө
(Нарийнтээл)
Шалгуулах /тэтгэвэр/-1, НДД баталгаажуулах /СД/-2, Шалгуулах /тэтгэмж/-1, ЭМД /дэвтэр баталгаажуулах/-3, 7
7 Оюун.Ша
(Тарагт)
НДД баталгаажуулах /СД/-6, ЭМД /дэвтэр баталгаажуулах/-8, СДД-н гэрээ байгуулах-4, Зөвөлгөө /ЭХМК/-1, 19
8 Чулуунцэцэг.Лх
(Төгрөг)
Тэтгэвэр /шинэ/-2, Материал /даатгуулагчаас авах/-1, 3
9 Лхагвадолгор.Бя
(Уянга)
ЭМД /дэвтэр баталгаажуулах/-20, НДД баталгаажуулах /СД/-1, 21
10 Ану.Тө
(Уянга)
НДД баталгаажуулах /СД/-11, ЭМД /дэвтэр баталгаажуулах/-44, 55
11 Долгоржав.Эр
(Арвайхээр)
Архивын лавлагаа авах /баримт/-5, АЖНД /2013 оны/-1, 6
12 Должинсүрэн.Да
(Богд)
Зөвөлгөө /тэтгэвэр/-7, Тэтгэвэр /шинэ/-1, НДД баталгаажуулах /заавал/-1, Бусад-1, 10
Үйлчлүүлэгчийн тоог ажилтнаар харуулвал :
НИЙТЭЛСЭН : 2020-10-06 17:58:37, Б.Пүрэвдулам, Арвайхээр