НЭВТРЭХ
2020.10.09 нд 43 даатгуулагч үйлчилгээ авсан байна
      Тухайн хугацааны үйлчилгээг графикаар үзүүлвэл :

13 төрлийн үйлчилгээг 45 удаа үзүүлсэн байна.
Үнэлгээ ирүүлээгүй 86% (37 үйлчлүүлэгч)
Сэтгэл ханамжгүй 0% (0 үйлчлүүлэгч)
Сэтгэл ханамжтай 14% (6 үйлчлүүлэгч)

Үйлчилгээний төрөл, үйлчилгээ авсан хэлбэрийг үйлчилгээний тоо болон хугацаагаар үзүүлвэл :
Үйлчилгээний төрөл Үйлчилгээний дундаж хугацаа Үйлчилгээний нийт хугацаа Үйлчлүүлэгийн тоо 43
үйлчлүүлэгч
Тасалбартай 00:01:57 00:07:51 4
Тасалбаргүй 00:04:07 02:40:47 39
00:03:55

02:48:38

Биечлэн 00:03:51 02:41:48 42
Утсаар 00:06:50 00:06:50 1
Цахимаар 0
Үйлчлүүлэгчийн тоог сумаар харуулвал :
Уянга - 25, Арвайхээр - 6, Баян-Өндөр - 2, Баянгол - 1, Тарагт - 3, Батөлзий - 1, Богд - 2, Нарийнтээл - 3 үйлчлүүлэгчид үйлчилгээ үзүүлсэн байна.
Үйлчилгээг ажилтан тус бүрээр үзүүлвэл
Байцаагч Үйлчилгээ Тоо
1 Лхамсүрэн.Га
(Арвайхээр)
Зөвөлгөө /тэтгэмж/-1, ЭМД /дэвтэр баталгаажуулах/-1, НДД баталгаажуулах /СД/-1, Материал /даатгуулагчаас авах/-2, 5
2 Чулуунхүү.Пү
(Баян-Өндөр)
Материал /даатгуулагчаас авах/-2, 2
3 Ууганцэцэг.Ба
(Батөлзий)
Материал /даатгуулагчаас авах/-1, 1
4 Загдсүрэн.Да
(Баянгол)
НДД баталгаажуулах /СД/-1, 1
5 Содном-Иш.Тө
(Нарийнтээл)
НДД баталгаажуулах /СД/-2, Зөвөлгөө /тэтгэвэр/-1, 3
6 Оюун.Ша
(Тарагт)
ЭМД /дэвтэр баталгаажуулах/-1, Зөвөлгөө /нөхөн даатгал/-1, АЖНД /2020 оны/-1, Зөвөлгөө /тэтгэвэр/-1, 4
7 Лхагвадолгор.Бя
(Уянга)
Шалгуулах /тэтгэмж/-3, Шалгуулах /тэтгэвэр/-4, НДД баталгаажуулах /СД/-5, Тэтгэвэр /сунгалт/-1, НДД баталгаажуулах /заавал/-2, ЭМД /дэвтэр баталгаажуулах/-2, 17
8 Ану.Тө
(Уянга)
ЭМД /дэвтэр баталгаажуулах/-7, НДД баталгаажуулах /СД/-1, 8
9 Долгоржав.Эр
(Арвайхээр)
Архивын лавлагаа авах /баримт/-2, 2
10 Должинсүрэн.Да
(Богд)
ЭМД /дэвтэр баталгаажуулах/-1, Бусад-1, 2
Үйлчлүүлэгчийн тоог ажилтнаар харуулвал :
НИЙТЭЛСЭН : 2020-10-09 18:07:47, Б.Пүрэвдулам, Арвайхээр