НЭВТРЭХ
2020.10.13 нд 54 даатгуулагч үйлчилгээ авсан байна
      Тухайн хугацааны үйлчилгээг графикаар үзүүлвэл :

16 төрлийн үйлчилгээг 59 удаа үзүүлсэн байна.
Үнэлгээ ирүүлээгүй 80% (44 үйлчлүүлэгч)
Сэтгэл ханамжгүй 0% (0 үйлчлүүлэгч)
Сэтгэл ханамжтай 20% (11 үйлчлүүлэгч)

Үйлчилгээний төрөл, үйлчилгээ авсан хэлбэрийг үйлчилгээний тоо болон хугацаагаар үзүүлвэл :
Үйлчилгээний төрөл Үйлчилгээний дундаж хугацаа Үйлчилгээний нийт хугацаа Үйлчлүүлэгийн тоо 54
үйлчлүүлэгч
Тасалбартай 00:06:06 00:42:44 7
Тасалбаргүй 00:05:32 04:20:10 47
00:05:30

05:02:54

Биечлэн 00:05:36 05:02:54 54
Утсаар 0
Цахимаар 0
Үйлчлүүлэгчийн тоог сумаар харуулвал :
Арвайхээр - 19, Уянга - 12, Богд - 6, Тарагт - 8, Хархорин - 8, Батөлзий - 1, Баянгол - 1 үйлчлүүлэгчид үйлчилгээ үзүүлсэн байна.
Үйлчилгээг ажилтан тус бүрээр үзүүлвэл
Байцаагч Үйлчилгээ Тоо
1 Лхамсүрэн.Га
(Арвайхээр)
Материал /даатгуулагчаас авах/-5, НДД баталгаажуулах /СД/-1, ЭМД /дэвтэр баталгаажуулах/-2, 8
2 Оюунтуяа.Да
(Арвайхээр)
Материал /даатгуулагчаас авах/-1, Зөвөлгөө /тэтгэвэр/-1, 2
3 Хишигдэлгэр.До
(Арвайхээр)
НДД баталгаажуулах /СД/-1, 1
4 Ууганцэцэг.Ба
(Батөлзий)
Материал /даатгуулагчаас авах/-1, 1
5 Загдсүрэн.Да
(Баянгол)
ЭМД /дэвтэр баталгаажуулах/-1, 1
6 Оюун.Ша
(Тарагт)
АЖНД /2020 оны/-2, Зөвөлгөө /нөхөн даатгал/-3, Зөвөлгөө /бусад/-1, Шалгуулах /ажилгүйдлийн тэтгэмж/-1, Зөвөлгөө /эмнэлгийн хуудас/-1, Зөвөлгөө /тэтгэвэр/-1, Зөвөлгөө /ЭМД/-2, 11
7 Лхагвадолгор.Бя
(Уянга)
Шалгуулах /тэтгэвэр/-3, Бусад-1, НДД баталгаажуулах /СД/-5, ЭМД /дэвтэр баталгаажуулах/-3, СДД-н гэрээ байгуулах-1, 13
8 Тунгалаг.Ня
(Арвайхээр)
ЭМД /дэвтэр баталгаажуулах/-5, 5
9 Энхсаруул.Ба
(Хархорин)
Шалгуулах /тэтгэмж/-8, 8
10 Долгоржав.Эр
(Арвайхээр)
Архивын лавлагаа авах /баримт/-3, 3
11 Должинсүрэн.Да
(Богд)
НДД баталгаажуулах /СД/-3, Зөвөлгөө /тэтгэвэр/-2, Тэтгэвэр /шинэ/-1, 6
Үйлчлүүлэгчийн тоог ажилтнаар харуулвал :
НИЙТЭЛСЭН : 2020-10-13 18:05:59, Б.Пүрэвдулам, Арвайхээр