НЭВТРЭХ
2020.10.29 нд 125 даатгуулагч үйлчилгээ авсан байна
      Тухайн хугацааны үйлчилгээг графикаар үзүүлвэл :

15 төрлийн үйлчилгээг 131 удаа үзүүлсэн байна.
Үнэлгээ ирүүлээгүй 95% (119 үйлчлүүлэгч)
Сэтгэл ханамжгүй 0% (0 үйлчлүүлэгч)
Сэтгэл ханамжтай 5% (6 үйлчлүүлэгч)

Үйлчилгээний төрөл, үйлчилгээ авсан хэлбэрийг үйлчилгээний тоо болон хугацаагаар үзүүлвэл :
Үйлчилгээний төрөл Үйлчилгээний дундаж хугацаа Үйлчилгээний нийт хугацаа Үйлчлүүлэгийн тоо 125
үйлчлүүлэгч
Тасалбартай 00:07:27 01:22:05 11
Тасалбаргүй 00:01:41 03:12:29 114
00:02:11

04:34:34

Биечлэн 00:02:04 04:10:21 121
Утсаар 00:06:03 00:24:13 4
Цахимаар 0
Үйлчлүүлэгчийн тоог сумаар харуулвал :
Арвайхээр - 12, Уянга - 34, Нарийнтээл - 36, Өлзийт - 6, Гучин-Ус - 3, Богд - 27, Тарагт - 6, Баянгол - 1 үйлчлүүлэгчид үйлчилгээ үзүүлсэн байна.
Үйлчилгээг ажилтан тус бүрээр үзүүлвэл
Байцаагч Үйлчилгээ Тоо
1 Лхамсүрэн.Га
(Арвайхээр)
НДД баталгаажуулах /СД/-6, Материал /даатгуулагчаас авах/-1, ЭМД /дэвтэр баталгаажуулах/-2, НДД баталгаажуулах /заавал/-1, Шалгуулах /НДШ төлөлт/-1, Зөвөлгөө /ажилгүйдлийн тэтгэмж/-1, 12
2 Загдсүрэн.Да
(Баянгол)
ЭМД /дэвтэр баталгаажуулах/-1, 1
3 Долгормаа.Эн
(Өлзийт)
Материал /даатгуулагчаас авах/-3, ЭМД /дэвтэр баталгаажуулах/-2, Данс асуух-1, НДД баталгаажуулах /СД/-1, Зөвөлгөө /нөхөн даатгал/-1, 8
4 Содном-Иш.Тө
(Нарийнтээл)
ЭМД /дэвтэр баталгаажуулах/-4, НДД баталгаажуулах /СД/-26, НДД баталгаажуулах /заавал/-6, 36
5 Оюун.Ша
(Тарагт)
НДД баталгаажуулах /СД/-5, СДД-н гэрээ байгуулах-1, Архивын лавлагаа авах /баримт/-1, ЭМД /дэвтэр баталгаажуулах/-1, 8
6 Лхагвадолгор.Бя
(Уянга)
Зөвөлгөө /СД/-2, НДД баталгаажуулах /СД/-4, ЭМД /дэвтэр баталгаажуулах/-3, Зөвөлгөө /тэтгэвэр/-1, Тэтгэвэр /сунгалт/-2, Шалгуулах /ажилгүйдлийн тэтгэмж/-1, 13
7 Ану.Тө
(Уянга)
НДД баталгаажуулах /СД/-17, ЭМД /дэвтэр баталгаажуулах/-6, 23
8 Должинсүрэн.Да
(Богд)
НДД баталгаажуулах /СД/-20, Бусад-1, Зөвөлгөө /тэтгэвэр/-1, НДД баталгаажуулах /заавал/-2, ЭМД /дэвтэр баталгаажуулах/-3, 27
9 Дуламсүрэн.Ад
(Гучин-Ус)
НДД баталгаажуулах /СД/-3, 3
Үйлчлүүлэгчийн тоог ажилтнаар харуулвал :
НИЙТЭЛСЭН : 2020-10-29 17:55:31, Б.Пүрэвдулам, Арвайхээр