НЭВТРЭХ
2020 оны 10 дугаар сард 1865 даатгуулагч үйлчилгээ авсан байна
      Тухайн хугацааны үйлчилгээг графикаар үзүүлвэл :

32 төрлийн үйлчилгээг 1979 удаа үзүүлсэн байна.
Үнэлгээ ирүүлээгүй 60% (1123 үйлчлүүлэгч)
Сэтгэл ханамжгүй 1% (10 үйлчлүүлэгч)
Сэтгэл ханамжтай 39% (733 үйлчлүүлэгч)

Үйлчилгээний төрөл, үйлчилгээ авсан хэлбэрийг үйлчилгээний тоо болон хугацаагаар үзүүлвэл :
Үйлчилгээний төрөл Үйлчилгээний дундаж хугацаа Үйлчилгээний нийт хугацаа Үйлчлүүлэгийн тоо 1865
үйлчлүүлэгч
Тасалбартай 00:12:21 42:51:04 208
Тасалбаргүй 00:04:27 123:11:41 1657
00:05:20

166:02:45

Биечлэн 00:05:16 160:59:30 1830
Утсаар 00:07:56 04:14:09 32
Цахимаар 00:16:22 00:49:06 3
Үйлчлүүлэгчийн тоог сумаар харуулвал :
Арвайхээр - 397, Уянга - 515, Богд - 257, Төгрөг - 11, Нарийнтээл - 310, Тарагт - 148, Гучин-Ус - 34, Батөлзий - 22, Баян-Өндөр - 9, Сант - 17, Өлзийт - 25, Зүүнбаян-Улаан - 16, Есөнзүйл - 10, Баянгол - 53, Хархорин - 38, Хайрхандулаан - 4 үйлчлүүлэгчид үйлчилгээ үзүүлсэн байна.
Үйлчилгээг ажилтан тус бүрээр үзүүлвэл
Байцаагч Үйлчилгээ Тоо
1 Очирбат.Да
(Арвайхээр)
Зөвөлгөө /тэтгэвэр/-1, Шалгуулах /материалын хариу/-2, Зөвөлгөө /ажилгүйдлийн тэтгэмж/-1, Зөвөлгөө /ЭМД/-1, Аппликейшн /баталгаажуулах, засах/-13, Зөвөлгөө /тэтгэмж/-1, 19
2 Алтанцэцэг.Ба
(Арвайхээр)
НДД баталгаажуулах /СД/-2, ЭМД /дэвтэр баталгаажуулах/-1, 3
3 Лхамсүрэн.Га
(Арвайхээр)
Материал /даатгуулагчид өгөх/-8, Зөвөлгөө /тэтгэмж/-1, Зөвөлгөө /СД/-3, Данс асуух-7, Бусад-2, Зөвөлгөө /тэтгэвэр/-1, Шалгуулах /НДШ төлөлт/-1, ЭМД /дэвтэр баталгаажуулах/-67, НДД баталгаажуулах /заавал/-11, Зөвөлгөө /ажилгүйдлийн тэтгэмж/-1, НДД баталгаажуулах /СД/-81, Материал /даатгуулагчаас авах/-91, 274
4 Оюунтуяа.Да
(Арвайхээр)
Шалгуулах /тэтгэвэр/-1, Тодорхойлолт авах-2, Материал /даатгуулагчаас авах/-33, Зөвөлгөө /нөхөн даатгал/-1, Зөвөлгөө /тэтгэвэр/-27, 64
5 Хишигдэлгэр.До
(Арвайхээр)
ЭМД /дэвтэр баталгаажуулах/-1, НДД баталгаажуулах /СД/-13, НДД баталгаажуулах /заавал/-1, 15
6 Чулуунхүү.Пү
(Баян-Өндөр)
Материал /даатгуулагчаас авах/-9, 9
7 Ууганцэцэг.Ба
(Батөлзий)
Материал /даатгуулагчаас авах/-22, 22
8 Загдсүрэн.Да
(Баянгол)
НДД баталгаажуулах /СД/-19, НДД баталгаажуулах /заавал/-2, Материал /даатгуулагчаас авах/-9, Тэтгэвэр /зөвшөөрлийн хуудас/-1, Тэтгэвэр /шинэ/-1, АЖНД /2020 оны/-3, Тэтгэвэр /сунгалт/-2, Зөвөлгөө /тэтгэвэр/-4, Бусад-2, ЭМД /дэвтэр баталгаажуулах/-13, 56
9 Гүнсэлмаа.Ба
(Есөнзүйл)
Зөвөлгөө /ЭМД/-1, Зөвөлгөө /тэтгэвэр/-3, НДД баталгаажуулах /СД/-1, Материал /даатгуулагчаас авах/-5, 10
10 Долгормаа.Эн
(Өлзийт)
НДД баталгаажуулах /СД/-4, ЭМД /дэвтэр баталгаажуулах/-5, Зөвөлгөө /тэтгэвэр/-1, Шалгуулах /тэтгэвэр/-2, Зөвөлгөө /бусад/-3, Зөвөлгөө /СД/-4, Данс асуух-5, Зөвөлгөө /нөхөн даатгал/-2, Материал /даатгуулагчид өгөх/-1, Материал /даатгуулагчаас авах/-8, 35
11 Цэрэнбат.Га
(Зүүнбаян-Улаан)
Зөвөлгөө /ажилгүйдлийн тэтгэмж/-1, Зөвөлгөө /тэтгэвэр/-1, НДД баталгаажуулах /СД/-2, Тэтгэвэр /сунгалт/-1, Шалгуулах /НДШ төлөлт/-1, Шалгуулах /тэтгэвэр/-6, ЭМД /дэвтэр баталгаажуулах/-4, 16
12 Содном-Иш.Тө
(Нарийнтээл)
Шалгуулах /ажилгүйдлийн тэтгэмж/-1, Зөвөлгөө /нөхөн даатгал/-3, НДД баталгаажуулах /заавал/-8, Данс асуух-6, Бусад-19, Зөвөлгөө /тэтгэвэр/-5, Зөвөлгөө /ЭМД/-2, Тэтгэвэр /банк өөрчлөх/-10, СДД-н гэрээ байгуулах-2, Шалгуулах /тэтгэвэр/-1, Шалгуулах /тэтгэмж/-5, ЭМД /дэвтэр баталгаажуулах/-79, НДД баталгаажуулах /СД/-140, Зөвөлгөө /бусад/-6, Зөвөлгөө /СД/-14, АЖНД /2020 оны/-11, Тэтгэвэр /шинэ/-2, 314
13 Энхтуул.Ба
(Сант)
Зөвөлгөө /нөхөн даатгал/-2, Зөвөлгөө /ЭХМК/-1, Зөвөлгөө /тэтгэвэр/-2, Тэтгэвэр /шинэ/-12, 17
14 Оюун.Ша
(Тарагт)
Архивын лавлагаа авах /баримт/-5, Тэтгэвэр /шинэ/-2, Тэтгэвэр /сунгалт/-1, Тэтгэвэр /зөвшөөрлийн хуудас/-2, Зөвөлгөө /СД/-2, АЖНД /2020 оны/-5, Шалгуулах /ажилгүйдлийн тэтгэмж/-1, Зөвөлгөө /ЭМД/-3, НДД баталгаажуулах /заавал/-3, ЭМД /дэвтэр баталгаажуулах/-35, Материал /даатгуулагчид өгөх/-1, Шалгуулах /тэтгэвэр/-13, Зөвөлгөө /тэтгэвэр/-6, Зөвөлгөө /эмнэлгийн хуудас/-4, НДД баталгаажуулах /СД/-59, СДД-н гэрээ байгуулах-12, НДШ тайлан өгөх-4, Тодорхойлолт авах-3, Зөвөлгөө /ЭХМК/-1, Зөвөлгөө /бусад/-2, Зөвөлгөө /нөхөн даатгал/-11, 175
15 Чулуунцэцэг.Лх
(Төгрөг)
Материал /даатгуулагчаас авах/-1, Тэтгэвэр /шинэ/-10, 11
16 Лхагвадолгор.Бя
(Уянга)
Зөвөлгөө /тэтгэвэр/-7, Зөвөлгөө /эмнэлгийн хуудас/-1, Зөвөлгөө /СД/-4, Тэтгэвэр /шинэ/-6, НДД баталгаажуулах /заавал/-3, Шалгуулах /тэтгэвэр/-20, Шалгуулах /тэтгэмж/-14, Зөвөлгөө /тэтгэмж/-1, ЭМД /дэвтэр баталгаажуулах/-121, СДД-н гэрээ байгуулах-5, Тэтгэвэр /сунгалт/-9, НДШ тайлан өгөх-1, Бусад-8, Тэтгэвэр /зөвшөөрлийн хуудас/-1, Зөвөлгөө /бусад/-2, НДД баталгаажуулах /СД/-119, Зөвөлгөө /нөхөн даатгал/-1, Шалгуулах /ажилгүйдлийн тэтгэмж/-1, 324
17 Цэндсүрэн.Ша
(Хайрхандулаан)
Тодорхойлолт авах-2, ЭМД /дэвтэр баталгаажуулах/-3, Тэтгэвэр /зөвшөөрлийн хуудас/-1, Данс асуух-1, Зөвөлгөө /тэтгэвэр/-2, Зөвөлгөө /тэтгэмж/-2, 11
18 Тунгалаг.Ня
(Арвайхээр)
ЭМД /дэвтэр баталгаажуулах/-5, 5
19 Ану.Тө
(Уянга)
ЭМД /дэвтэр баталгаажуулах/-120, НДД баталгаажуулах /СД/-95, Зөвөлгөө /СД/-1, 216
20 Энхсаруул.Ба
(Хархорин)
Шалгуулах /тэтгэмж/-38, 38
21 Долгоржав.Эр
(Арвайхээр)
АЖНД /2013 оны/-5, Архивын лавлагаа авах /баримт/-27, 32
22 Долгорсүрэн.Ша
(Уянга)
ЭМД /дэвтэр баталгаажуулах/-12, НДД баталгаажуулах /СД/-1, 13
23 Должинсүрэн.Да
(Богд)
НДД баталгаажуулах /СД/-115, Зөвөлгөө /тэтгэвэр/-22, Бусад-16, ЭМД /дэвтэр баталгаажуулах/-47, Тэтгэвэр /шинэ/-17, НДШ тайлан өгөх-17, Зөвөлгөө /бусад/-1, НДД баталгаажуулах /заавал/-25, 260
24 Дуламсүрэн.Ад
(Гучин-Ус)
Бусад-1, НДД баталгаажуулах /заавал/-3, Зөвөлгөө /СД/-7, Зөвөлгөө /ЭМД/-2, Зөвөлгөө /тэтгэвэр/-2, НДД баталгаажуулах /СД/-20, ЭМД /дэвтэр баталгаажуулах/-5, 40
Үйлчлүүлэгчийн тоог ажилтнаар харуулвал :
НИЙТЭЛСЭН : 2020-11-02 11:33:27, Б.Пүрэвдулам, Арвайхээр