НЭВТРЭХ
2020.11.04 нд 95 даатгуулагч үйлчилгээ авсан байна
      Тухайн хугацааны үйлчилгээг графикаар үзүүлвэл :

20 төрлийн үйлчилгээг 104 удаа үзүүлсэн байна.
Үнэлгээ ирүүлээгүй 88% (84 үйлчлүүлэгч)
Сэтгэл ханамжгүй 1% (1 үйлчлүүлэгч)
Сэтгэл ханамжтай 11% (10 үйлчлүүлэгч)

Үйлчилгээний төрөл, үйлчилгээ авсан хэлбэрийг үйлчилгээний тоо болон хугацаагаар үзүүлвэл :
Үйлчилгээний төрөл Үйлчилгээний дундаж хугацаа Үйлчилгээний нийт хугацаа Үйлчлүүлэгийн тоо 95
үйлчлүүлэгч
Тасалбартай 00:07:09 00:42:54 6
Тасалбаргүй 00:05:19 07:54:05 89
00:05:26

08:36:59

Биечлэн 00:05:23 08:26:49 94
Утсаар 00:10:10 00:10:10 1
Цахимаар 0
Үйлчлүүлэгчийн тоог сумаар харуулвал :
Арвайхээр - 16, Уянга - 13, Хархорин - 1, Нарийнтээл - 17, Богд - 25, Тарагт - 10, Өлзийт - 9, Сант - 2, Баян-Өндөр - 2 үйлчлүүлэгчид үйлчилгээ үзүүлсэн байна.
Үйлчилгээг ажилтан тус бүрээр үзүүлвэл
Байцаагч Үйлчилгээ Тоо
1 Очирбат.Да
(Арвайхээр)
Аппликейшн /баталгаажуулах, засах/-1, 1
2 Лхамсүрэн.Га
(Арвайхээр)
ЭМД /дэвтэр баталгаажуулах/-3, Материал /даатгуулагчид өгөх/-1, НДД баталгаажуулах /СД/-1, Материал /даатгуулагчаас авах/-6, 11
3 Чулуунхүү.Пү
(Баян-Өндөр)
Материал /даатгуулагчаас авах/-2, 2
4 Долгормаа.Эн
(Өлзийт)
НДД баталгаажуулах /заавал/-1, АЖНД /2020 оны/-1, НДД баталгаажуулах /СД/-5, СДД-н гэрээ байгуулах-5, Материал /даатгуулагчаас авах/-1, Шалгуулах /тэтгэвэр/-1, ЭМД /дэвтэр баталгаажуулах/-1, НДШ тайлан өгөх-1, 16
5 Содном-Иш.Тө
(Нарийнтээл)
ЭМД /дэвтэр баталгаажуулах/-2, НДД баталгаажуулах /СД/-6, Бусад-5, Данс асуух-1, Тэтгэвэр /шинэ/-1, Тэтгэвэр /банк өөрчлөх/-1, АЖНД /2020 оны/-1, 17
6 Энхтуул.Ба
(Сант)
Зөвөлгөө /тэтгэвэр/-2, 2
7 Оюун.Ша
(Тарагт)
Зөвөлгөө /нөхөн даатгал/-3, Зөвөлгөө /тэтгэвэр/-1, Зөвөлгөө /СД/-2, НДД баталгаажуулах /СД/-2, ЭМД /дэвтэр баталгаажуулах/-2, Шалгуулах /тэтгэвэр/-1, 11
8 Лхагвадолгор.Бя
(Уянга)
Шалгуулах /тэтгэвэр/-1, Шалгуулах /тэтгэмж/-2, Тэтгэвэр /сунгалт/-1, ЭМД /дэвтэр баталгаажуулах/-6, НДД баталгаажуулах /СД/-1, Зөвөлгөө /тэтгэвэр/-1, Зөвөлгөө /СД/-1, 13
9 Энхсаруул.Ба
(Хархорин)
Шалгуулах /тэтгэмж/-1, 1
10 Долгоржав.Эр
(Арвайхээр)
Архивын лавлагаа авах /баримт/-5, 5
11 Должинсүрэн.Да
(Богд)
Зөвөлгөө /тэтгэвэр/-2, Бусад-4, НДШ тайлан өгөх-15, НДД баталгаажуулах /СД/-1, ЭМД /дэвтэр баталгаажуулах/-2, НДД баталгаажуулах /заавал/-1, 25
Үйлчлүүлэгчийн тоог ажилтнаар харуулвал :
НИЙТЭЛСЭН : 2020-11-04 17:45:08, Б.Пүрэвдулам, Арвайхээр