НЭВТРЭХ
2020.11.12-23 нд нийт 236 даатгуулагч үйлчилгээ авсан байна
      Тухайн хугацааны үйлчилгээг графикаар үзүүлвэл :

24 төрлийн үйлчилгээг 243 удаа үзүүлсэн байна.
Үнэлгээ ирүүлээгүй 89% (209 үйлчлүүлэгч)
Сэтгэл ханамжгүй 0% (0 үйлчлүүлэгч)
Сэтгэл ханамжтай 11% (27 үйлчлүүлэгч)

Үйлчилгээний төрөл, үйлчилгээ авсан хэлбэрийг үйлчилгээний тоо болон хугацаагаар үзүүлвэл :
Үйлчилгээний төрөл Үйлчилгээний дундаж хугацаа Үйлчилгээний нийт хугацаа Үйлчлүүлэгийн тоо 236
үйлчлүүлэгч
Тасалбартай 0
Тасалбаргүй 00:04:34 18:00:20 236
00:04:34

18:00:20

Биечлэн 00:05:40 13:03:18 138
Утсаар 00:02:20 03:28:17 89
Цахимаар 00:09:51 01:28:45 9
Үйлчлүүлэгчийн тоог сумаар харуулвал :
Тарагт - 32, Баян-Өндөр - 1, Нарийнтээл - 52, Хархорин - 10, Арвайхээр - 70, Баянгол - 9, Төгрөг - 9, Хайрхандулаан - 3, Уянга - 3, Богд - 40, Батөлзий - 4, Сант - 3 үйлчлүүлэгчид үйлчилгээ үзүүлсэн байна.
Үйлчилгээг ажилтан тус бүрээр үзүүлвэл
Байцаагч Үйлчилгээ Тоо
1 Очирбат.Да
(Арвайхээр)
Материал /даатгуулагчаас авах/-4, ЭМД /дэвтэр баталгаажуулах/-10, Зөвөлгөө /тэтгэвэр/-4, Зөвөлгөө /ЭМД/-12, НДД баталгаажуулах /заавал/-1, Зөвөлгөө /СД/-2, Зөвөлгөө /тэтгэмж/-5, Аппликейшн /баталгаажуулах, засах/-3, Бусад-8, НДД баталгаажуулах /СД/-3, Данс асуух-3, Шалгуулах /материалын хариу/-5, 60
2 Лхамсүрэн.Га
(Арвайхээр)
Материал /даатгуулагчаас авах/-13, 13
3 Чулуунхүү.Пү
(Баян-Өндөр)
Материал /даатгуулагчаас авах/-1, 1
4 Ууганцэцэг.Ба
(Батөлзий)
Материал /даатгуулагчаас авах/-4, 4
5 Загдсүрэн.Да
(Баянгол)
НДД баталгаажуулах /СД/-3, Тэтгэвэр /шинэ/-2, Материал /даатгуулагчаас авах/-3, АЖНД /2020 оны/-1, НДД баталгаажуулах /заавал/-1, Тэтгэвэр /зөвшөөрлийн хуудас/-1, 11
6 Содном-Иш.Тө
(Нарийнтээл)
Данс асуух-5, Зөвөлгөө /бусад/-5, АЖНД /2020 оны/-5, Бусад-12, Зөвөлгөө /СД/-11, НДД баталгаажуулах /СД/-6, Зөвөлгөө /тэтгэвэр/-1, ЭМД /дэвтэр баталгаажуулах/-1, Зөвөлгөө /нөхөн даатгал/-4, Зөвөлгөө /ЭМД/-2, 52
7 Энхтуул.Ба
(Сант)
Тэтгэвэр /шинэ/-3, 3
8 Оюун.Ша
(Тарагт)
Зөвөлгөө /нөхөн даатгал/-5, Зөвөлгөө /тэтгэвэр/-1, НДД баталгаажуулах /СД/-10, Зөвөлгөө /ЭМД/-2, АЖНД /2020 оны/-1, Архивын лавлагаа авах /баримт/-1, Зөвөлгөө /ЭХМК/-1, Тодорхойлолт авах-1, ЭМД /дэвтэр баталгаажуулах/-2, Зөвөлгөө /эмнэлгийн хуудас/-1, Тэтгэвэр /шинэ/-4, Тэтгэвэр /сунгалт/-1, НДД баталгаажуулах /заавал/-3, 33
9 Чулуунцэцэг.Лх
(Төгрөг)
Зөвөлгөө /ажилгүйдлийн тэтгэмж/-1, Тэтгэвэр /шинэ/-4, Материал /даатгуулагчаас авах/-4, 9
10 Лхагвадолгор.Бя
(Уянга)
ЭМД /дэвтэр баталгаажуулах/-1, НДД баталгаажуулах /СД/-1, Шалгуулах /тэтгэмж/-1, 3
11 Цэндсүрэн.Ша
(Хайрхандулаан)
Зөвөлгөө /тэтгэвэр/-3, 3
12 Энхсаруул.Ба
(Хархорин)
Шалгуулах /тэтгэмж/-10, 10
13 Должинсүрэн.Да
(Богд)
ЭМД /дэвтэр баталгаажуулах/-4, Бусад-10, Зөвөлгөө /бусад/-7, Зөвөлгөө /тэтгэвэр/-7, Зөвөлгөө /эмнэлгийн хуудас/-1, Зөвөлгөө /СД/-12, 41
Үйлчлүүлэгчийн тоог ажилтнаар харуулвал :
НИЙТЭЛСЭН : 2020-11-23 19:31:11, Б.Пүрэвдулам, Арвайхээр