НЭВТРЭХ
2020.11.30 нд 101 даатгуулагч үйлчилгээ авсан байна
      Тухайн хугацааны үйлчилгээг графикаар үзүүлвэл :

16 төрлийн үйлчилгээг 102 удаа үзүүлсэн байна.
Үнэлгээ ирүүлээгүй 90% (91 үйлчлүүлэгч)
Сэтгэл ханамжгүй 0% (0 үйлчлүүлэгч)
Сэтгэл ханамжтай 10% (10 үйлчлүүлэгч)

Үйлчилгээний төрөл, үйлчилгээ авсан хэлбэрийг үйлчилгээний тоо болон хугацаагаар үзүүлвэл :
Үйлчилгээний төрөл Үйлчилгээний дундаж хугацаа Үйлчилгээний нийт хугацаа Үйлчлүүлэгийн тоо 101
үйлчлүүлэгч
Тасалбартай 0
Тасалбаргүй 00:01:46 02:58:56 101
00:01:46

02:58:56

Биечлэн 00:02:15 01:28:19 39
Утсаар 00:01:21 01:17:48 57
Цахимаар 00:02:33 00:12:49 5
Үйлчлүүлэгчийн тоог сумаар харуулвал :
Арвайхээр - 45, Тарагт - 16, Нарийнтээл - 20, Хархорин - 2, Богд - 8, Уянга - 10 үйлчлүүлэгчид үйлчилгээ үзүүлсэн байна.
Үйлчилгээг ажилтан тус бүрээр үзүүлвэл
Байцаагч Үйлчилгээ Тоо
1 Очирбат.Да
(Арвайхээр)
НДД баталгаажуулах /СД/-1, Зөвөлгөө /СД/-22, Зөвөлгөө /ЭМД/-6, Зөвөлгөө /тэтгэмж/-2, Бусад-6, Зөвөлгөө /тэтгэвэр/-2, Материал /даатгуулагчаас авах/-1, Данс асуух-2, Шалгуулах /НДШ төлөлт/-1, Аппликейшн /баталгаажуулах, засах/-2, 45
2 Содном-Иш.Тө
(Нарийнтээл)
Данс асуух-3, Зөвөлгөө /СД/-10, Бусад-2, НДД баталгаажуулах /СД/-2, Тэтгэвэр /банк өөрчлөх/-1, АЖНД /2020 оны/-1, Зөвөлгөө /тэтгэвэр/-1, 20
3 Оюун.Ша
(Тарагт)
Шалгуулах /НДШ төлөлт/-6, Зөвөлгөө /СД/-3, Зөвөлгөө /тэтгэвэр/-1, Бусад-1, Зөвөлгөө /ЭМД/-1, НДД баталгаажуулах /СД/-4, Зөвөлгөө /ЭХМК/-1, 17
4 Лхагвадолгор.Бя
(Уянга)
Шалгуулах /тэтгэмж/-6, Шалгуулах /тэтгэвэр/-1, 7
5 Ану.Тө
(Уянга)
Тэтгэвэр /шинэ/-1, НДД баталгаажуулах /СД/-2, 3
6 Энхсаруул.Ба
(Хархорин)
Шалгуулах /тэтгэмж/-2, 2
7 Должинсүрэн.Да
(Богд)
Зөвөлгөө /СД/-2, Бусад-6, 8
Үйлчлүүлэгчийн тоог ажилтнаар харуулвал :
НИЙТЭЛСЭН : 2020-11-30 23:47:51, Б.Пүрэвдулам, Арвайхээр