НЭВТРЭХ
2020.12.01 нд 79 даатгуулагч үйлчилгээ авсан байна
      Тухайн хугацааны үйлчилгээг графикаар үзүүлвэл :

16 төрлийн үйлчилгээг 80 удаа үзүүлсэн байна.
Үнэлгээ ирүүлээгүй 89% (70 үйлчлүүлэгч)
Сэтгэл ханамжгүй 0% (0 үйлчлүүлэгч)
Сэтгэл ханамжтай 11% (9 үйлчлүүлэгч)

Үйлчилгээний төрөл, үйлчилгээ авсан хэлбэрийг үйлчилгээний тоо болон хугацаагаар үзүүлвэл :
Үйлчилгээний төрөл Үйлчилгээний дундаж хугацаа Үйлчилгээний нийт хугацаа Үйлчлүүлэгийн тоо 79
үйлчлүүлэгч
Тасалбартай 00:09:23 02:58:24 19
Тасалбаргүй 00:01:01 01:01:51 60
00:03:02

04:00:15

Биечлэн 00:03:37 03:37:25 60
Утсаар 00:01:15 00:22:38 18
Цахимаар 00:00:12 00:00:12 1
Үйлчлүүлэгчийн тоог сумаар харуулвал :
Тарагт - 16, Баян-Өндөр - 2, Нарийнтээл - 15, Арвайхээр - 29, Хархорин - 5, Богд - 9, Баянгол - 3 үйлчлүүлэгчид үйлчилгээ үзүүлсэн байна.
Үйлчилгээг ажилтан тус бүрээр үзүүлвэл
Байцаагч Үйлчилгээ Тоо
1 Очирбат.Да
(Арвайхээр)
Зөвөлгөө /тэтгэмж/-1, Бусад-1, 2
2 Лхамсүрэн.Га
(Арвайхээр)
Материал /даатгуулагчаас авах/-15, Зөвөлгөө /тэтгэмж/-1, НДД баталгаажуулах /СД/-3, ЭМД /дэвтэр баталгаажуулах/-1, Зөвөлгөө /СД/-1, 21
3 Оюунтуяа.Да
(Арвайхээр)
Тэтгэвэр /шинэ/-1, Зөвөлгөө /тэтгэвэр/-2, Материал /даатгуулагчаас авах/-1, 4
4 Чулуунхүү.Пү
(Баян-Өндөр)
Материал /даатгуулагчаас авах/-2, 2
5 Загдсүрэн.Да
(Баянгол)
СДД-н гэрээ байгуулах-1, НДД баталгаажуулах /СД/-1, ЭМД /дэвтэр баталгаажуулах/-1, 3
6 Содном-Иш.Тө
(Нарийнтээл)
Тэтгэвэр /шинэ/-1, АЖНД /2020 оны/-3, Данс асуух-1, НДД баталгаажуулах /СД/-6, Зөвөлгөө /бусад/-1, ЭМД /дэвтэр баталгаажуулах/-1, Бусад-2, 15
7 Оюун.Ша
(Тарагт)
Зөвөлгөө /нөхөн даатгал/-2, Зөвөлгөө /СД/-4, НДД баталгаажуулах /СД/-5, НДД баталгаажуулах /заавал/-1, Зөвөлгөө /тэтгэвэр/-4, Тэтгэвэр /шинэ/-1, 17
8 Энхсаруул.Ба
(Хархорин)
Шалгуулах /тэтгэмж/-5, 5
9 Долгоржав.Эр
(Арвайхээр)
Архивын лавлагаа авах /баримт/-2, 2
10 Должинсүрэн.Да
(Богд)
Бусад-5, Зөвөлгөө /СД/-4, 9
Үйлчлүүлэгчийн тоог ажилтнаар харуулвал :
НИЙТЭЛСЭН : 2020-12-01 17:56:53, Б.Пүрэвдулам, Арвайхээр