НЭВТРЭХ
2020.12.02 нд 69 даатгуулагч үйлчилгээ авсан байна
      Тухайн хугацааны үйлчилгээг графикаар үзүүлвэл :

18 төрлийн үйлчилгээг 72 удаа үзүүлсэн байна.
Үнэлгээ ирүүлээгүй 88% (61 үйлчлүүлэгч)
Сэтгэл ханамжгүй 0% (0 үйлчлүүлэгч)
Сэтгэл ханамжтай 12% (8 үйлчлүүлэгч)

Үйлчилгээний төрөл, үйлчилгээ авсан хэлбэрийг үйлчилгээний тоо болон хугацаагаар үзүүлвэл :
Үйлчилгээний төрөл Үйлчилгээний дундаж хугацаа Үйлчилгээний нийт хугацаа Үйлчлүүлэгийн тоо 69
үйлчлүүлэгч
Тасалбартай 00:19:16 03:51:22 12
Тасалбаргүй 00:02:41 02:33:26 57
00:05:34

06:24:48

Биечлэн 00:06:43 05:56:40 53
Утсаар 00:01:10 00:15:22 13
Цахимаар 00:04:15 00:12:46 3
Үйлчлүүлэгчийн тоог сумаар харуулвал :
Арвайхээр - 19, Уянга - 5, Баянгол - 13, Богд - 14, Зүүнбаян-Улаан - 4, Тарагт - 11, Төгрөг - 1, Хархорин - 2 үйлчлүүлэгчид үйлчилгээ үзүүлсэн байна.
Үйлчилгээг ажилтан тус бүрээр үзүүлвэл
Байцаагч Үйлчилгээ Тоо
1 Очирбат.Да
(Арвайхээр)
Бусад-1, Зөвөлгөө /СД/-1, Аппликейшн /баталгаажуулах, засах/-1, 3
2 Лхамсүрэн.Га
(Арвайхээр)
Материал /даатгуулагчаас авах/-8, СДД-н гэрээ байгуулах-1, ЭМД /дэвтэр баталгаажуулах/-1, Материал /даатгуулагчид өгөх/-1, НДД баталгаажуулах /СД/-1, 12
3 Оюунтуяа.Да
(Арвайхээр)
Зөвөлгөө /тэтгэвэр/-3, 3
4 Загдсүрэн.Да
(Баянгол)
СДД-н гэрээ байгуулах-1, НДШ тайлан өгөх-1, Тэтгэвэр /зөвшөөрлийн хуудас/-3, НДД баталгаажуулах /СД/-3, Бусад-2, Материал /даатгуулагчаас авах/-1, НДД баталгаажуулах /заавал/-1, ЭМД /дэвтэр баталгаажуулах/-1, 13
5 Цэрэнбат.Га
(Зүүнбаян-Улаан)
Шалгуулах /тэтгэмж/-1, Шалгуулах /тэтгэвэр/-3, 4
6 Оюун.Ша
(Тарагт)
Зөвөлгөө /ЭХМК/-1, НДД баталгаажуулах /СД/-7, Зөвөлгөө /СД/-1, ЭМД /дэвтэр баталгаажуулах/-2, Шалгуулах /НДШ төлөлт/-2, 13
7 Чулуунцэцэг.Лх
(Төгрөг)
Материал /даатгуулагчаас авах/-1, 1
8 Ану.Тө
(Уянга)
ЭМД /дэвтэр баталгаажуулах/-3, НДД баталгаажуулах /СД/-2, 5
9 Энхсаруул.Ба
(Хархорин)
Шалгуулах /тэтгэмж/-2, 2
10 Долгоржав.Эр
(Арвайхээр)
Архивын лавлагаа авах /баримт/-1, 1
11 Должинсүрэн.Да
(Богд)
Зөвөлгөө /СД/-4, Бусад-10, Тэтгэвэр /шинэ/-1, 15
Үйлчлүүлэгчийн тоог ажилтнаар харуулвал :
НИЙТЭЛСЭН : 2020-12-02 17:53:32, Б.Пүрэвдулам, Арвайхээр