НЭВТРЭХ
2020.12.03 нд 44 даатгуулагч үйлчилгээ авсан байна
      Тухайн хугацааны үйлчилгээг графикаар үзүүлвэл :

12 төрлийн үйлчилгээг 45 удаа үзүүлсэн байна.
Үнэлгээ ирүүлээгүй 89% (39 үйлчлүүлэгч)
Сэтгэл ханамжгүй 0% (0 үйлчлүүлэгч)
Сэтгэл ханамжтай 11% (5 үйлчлүүлэгч)

Үйлчилгээний төрөл, үйлчилгээ авсан хэлбэрийг үйлчилгээний тоо болон хугацаагаар үзүүлвэл :
Үйлчилгээний төрөл Үйлчилгээний дундаж хугацаа Үйлчилгээний нийт хугацаа Үйлчлүүлэгийн тоо 44
үйлчлүүлэгч
Тасалбартай 00:01:00 00:02:00 2
Тасалбаргүй 00:05:58 04:10:46 42
00:05:44

04:12:46

Биечлэн 00:00:50 00:33:46 40
Утсаар 00:07:02 00:21:07 3
Цахимаар 03:17:53 03:17:53 1
Үйлчлүүлэгчийн тоог сумаар харуулвал :
Нарийнтээл - 26, Арвайхээр - 8, Баянгол - 3, Баян-Өндөр - 1, Уянга - 6 үйлчлүүлэгчид үйлчилгээ үзүүлсэн байна.
Үйлчилгээг ажилтан тус бүрээр үзүүлвэл
Байцаагч Үйлчилгээ Тоо
1 Очирбат.Да
(Арвайхээр)
Аппликейшн /баталгаажуулах, засах/-2, Зөвөлгөө /тэтгэвэр/-1, 3
2 Лхамсүрэн.Га
(Арвайхээр)
Материал /даатгуулагчаас авах/-4, НДД баталгаажуулах /СД/-1, 5
3 Чулуунхүү.Пү
(Баян-Өндөр)
Материал /даатгуулагчаас авах/-1, 1
4 Загдсүрэн.Да
(Баянгол)
Материал /даатгуулагчаас авах/-1, Зөвөлгөө /нөхөн даатгал/-1, Зөвөлгөө /тэтгэмж/-1, 3
5 Содном-Иш.Тө
(Нарийнтээл)
НДД баталгаажуулах /СД/-7, Данс асуух-4, НДД баталгаажуулах /заавал/-11, ЭМД /дэвтэр баталгаажуулах/-1, Зөвөлгөө /тэтгэвэр/-3, 26
6 Ану.Тө
(Уянга)
НДД баталгаажуулах /СД/-1, Данс асуух-1, Зөвөлгөө /СД/-1, Зөвөлгөө /ЭМД/-1, ЭМД /дэвтэр баталгаажуулах/-2, 6
7 Долгоржав.Эр
(Арвайхээр)
Архивын лавлагаа авах /баримт/-1, 1
Үйлчлүүлэгчийн тоог ажилтнаар харуулвал :
НИЙТЭЛСЭН : 2020-12-03 17:56:48, Б.Пүрэвдулам, Арвайхээр