НЭВТРЭХ
2020.12.04 нд 28 даатгуулагч үйлчилгээ авсан байна
      Тухайн хугацааны үйлчилгээг графикаар үзүүлвэл :

11 төрлийн үйлчилгээг 29 удаа үзүүлсэн байна.
Үнэлгээ ирүүлээгүй 86% (24 үйлчлүүлэгч)
Сэтгэл ханамжгүй 0% (0 үйлчлүүлэгч)
Сэтгэл ханамжтай 14% (4 үйлчлүүлэгч)

Үйлчилгээний төрөл, үйлчилгээ авсан хэлбэрийг үйлчилгээний тоо болон хугацаагаар үзүүлвэл :
Үйлчилгээний төрөл Үйлчилгээний дундаж хугацаа Үйлчилгээний нийт хугацаа Үйлчлүүлэгийн тоо 28
үйлчлүүлэгч
Тасалбартай 00:12:02 01:36:22 8
Тасалбаргүй 00:02:12 00:44:06 20
00:05:01

02:20:28

Биечлэн 00:05:21 02:19:17 26
Утсаар 00:00:35 00:01:11 2
Цахимаар 0
Үйлчлүүлэгчийн тоог сумаар харуулвал :
Арвайхээр - 8, Нарийнтээл - 2, Баянгол - 10, Уянга - 8 үйлчлүүлэгчид үйлчилгээ үзүүлсэн байна.
Үйлчилгээг ажилтан тус бүрээр үзүүлвэл
Байцаагч Үйлчилгээ Тоо
1 Лхамсүрэн.Га
(Арвайхээр)
Материал /даатгуулагчаас авах/-5, ЭМД /дэвтэр баталгаажуулах/-1, НДД баталгаажуулах /СД/-1, Материал /даатгуулагчид өгөх/-1, 8
2 Загдсүрэн.Да
(Баянгол)
НДД баталгаажуулах /заавал/-1, Зөвөлгөө /тэтгэвэр/-3, НДД баталгаажуулах /СД/-3, ЭМД /дэвтэр баталгаажуулах/-2, Тэтгэвэр /зөвшөөрлийн хуудас/-1, 10
3 Содном-Иш.Тө
(Нарийнтээл)
Данс асуух-1, Зөвөлгөө /тэтгэвэр/-1, 2
4 Лхагвадолгор.Бя
(Уянга)
Зөвөлгөө /бусад/-1, Тэтгэвэр /зөвшөөрлийн хуудас/-1, ЭМД /дэвтэр баталгаажуулах/-1, Шалгуулах /тэтгэвэр/-2, Шалгуулах /тэтгэмж/-3, 8
5 Ану.Тө
(Уянга)
ЭМД /дэвтэр баталгаажуулах/-1, 1
Үйлчлүүлэгчийн тоог ажилтнаар харуулвал :
НИЙТЭЛСЭН : 2020-12-05 09:07:30, Б.Пүрэвдулам, Арвайхээр