НЭВТРЭХ
2020.12.09 нд 61 даатгуулагч үйлчилгээ авсан байна
      Тухайн хугацааны үйлчилгээг графикаар үзүүлвэл :

14 төрлийн үйлчилгээг 65 удаа үзүүлсэн байна.
Үнэлгээ ирүүлээгүй 87% (53 үйлчлүүлэгч)
Сэтгэл ханамжгүй 3% (2 үйлчлүүлэгч)
Сэтгэл ханамжтай 10% (6 үйлчлүүлэгч)

Үйлчилгээний төрөл, үйлчилгээ авсан хэлбэрийг үйлчилгээний тоо болон хугацаагаар үзүүлвэл :
Үйлчилгээний төрөл Үйлчилгээний дундаж хугацаа Үйлчилгээний нийт хугацаа Үйлчлүүлэгийн тоо 61
үйлчлүүлэгч
Тасалбартай 00:01:12 00:10:48 9
Тасалбаргүй 00:05:59 05:11:44 52
00:05:17

05:22:32

Биечлэн 00:05:11 05:06:14 59
Утсаар 0
Цахимаар 00:08:09 00:16:18 2
Үйлчлүүлэгчийн тоог сумаар харуулвал :
Баянгол - 10, Арвайхээр - 34, Уянга - 8, Хархорин - 4, Гучин-Ус - 2, Зүүнбаян-Улаан - 1, Сант - 2 үйлчлүүлэгчид үйлчилгээ үзүүлсэн байна.
Үйлчилгээг ажилтан тус бүрээр үзүүлвэл
Байцаагч Үйлчилгээ Тоо
1 Очирбат.Да
(Арвайхээр)
Зөвлөгөө /тэтгэмж/-2, Шалгуулах /материалын хариу/-1, 3
2 Алтанцэцэг.Ба
(Арвайхээр)
ЭМД /дэвтэр баталгаажуулах/-2, НДД баталгаажуулах /заавал/-2, 4
3 Дулам.Чу
(Арвайхээр)
Архивын лавлагаа авах /баримт/-2, 2
4 Лхамсүрэн.Га
(Арвайхээр)
ЭМД /дэвтэр баталгаажуулах/-3, НДД баталгаажуулах /СД/-5, Материал /даатгуулагчаас авах/-11, НДД баталгаажуулах /заавал/-4, 23
5 Оюунтуяа.Да
(Арвайхээр)
Зөвлөгөө /тэтгэвэр/-4, 4
6 Загдсүрэн.Да
(Баянгол)
НДД баталгаажуулах /СД/-2, Материал /даатгуулагчаас авах/-2, НДД баталгаажуулах /заавал/-1, ЭМД /дэвтэр баталгаажуулах/-2, Материал /даатгуулагчид өгөх/-1, Зөвлөгөө /тэтгэвэр/-1, Зөвлөгөө /СД/-1, 10
7 Цэрэнбат.Га
(Зүүнбаян-Улаан)
Шалгуулах /тэтгэвэр/-1, 1
8 Энхтуул.Ба
(Сант)
Материал /даатгуулагчаас авах/-1, Тэтгэвэр /шинэ/-1, 2
9 Лхагвадолгор.Бя
(Уянга)
ЭМД /дэвтэр баталгаажуулах/-2, НДД баталгаажуулах /заавал/-4, НДД баталгаажуулах /СД/-2, Тэтгэвэр /зөвшөөрлийн хуудас/-1, 9
10 Уудамсоёл.Хи
(Хархорин)
НДШ тайлан өгөх-1, Тэтгэвэр /шинэ/-3, 4
11 Ану.Тө
(Уянга)
ЭМД /дэвтэр баталгаажуулах/-1, 1
12 Дуламсүрэн.Ад
(Гучин-Ус)
НДД баталгаажуулах /СД/-1, Зөвлөгөө /СД/-1, 2
Үйлчлүүлэгчийн тоог ажилтнаар харуулвал :
НИЙТЭЛСЭН : 2020-12-09 18:23:20, Д.Очирбат, Арвайхээр