НЭВТРЭХ
2020.12.10 нд 39 даатгуулагч үйлчилгээ авсан байна
      Тухайн хугацааны үйлчилгээг графикаар үзүүлвэл :

15 төрлийн үйлчилгээг 41 удаа үзүүлсэн байна.
Үнэлгээ ирүүлээгүй 90% (35 үйлчлүүлэгч)
Сэтгэл ханамжгүй 0% (0 үйлчлүүлэгч)
Сэтгэл ханамжтай 10% (4 үйлчлүүлэгч)

Үйлчилгээний төрөл, үйлчилгээ авсан хэлбэрийг үйлчилгээний тоо болон хугацаагаар үзүүлвэл :
Үйлчилгээний төрөл Үйлчилгээний дундаж хугацаа Үйлчилгээний нийт хугацаа Үйлчлүүлэгийн тоо 39
үйлчлүүлэгч
Тасалбартай 00:34:22 01:08:44 2
Тасалбаргүй 00:03:00 01:51:11 37
00:04:36

02:59:55

Биечлэн 00:04:36 02:45:45 36
Утсаар 00:04:43 00:14:10 3
Цахимаар 0
Үйлчлүүлэгчийн тоог сумаар харуулвал :
Арвайхээр - 4, Нарийнтээл - 4, Хархорин - 4, Уянга - 18, Баянгол - 3, Богд - 1, Тарагт - 5 үйлчлүүлэгчид үйлчилгээ үзүүлсэн байна.
Үйлчилгээг ажилтан тус бүрээр үзүүлвэл
Байцаагч Үйлчилгээ Тоо
1 Лхамсүрэн.Га
(Арвайхээр)
Материал /даатгуулагчаас авах/-3, НДД баталгаажуулах /заавал/-1, 4
2 Загдсүрэн.Да
(Баянгол)
Тэтгэвэр /сунгалт/-1, Зөвлөгөө /тэтгэвэр/-1, НДД баталгаажуулах /СД/-1, 3
3 Содном-Иш.Тө
(Нарийнтээл)
ЭМД /дэвтэр баталгаажуулах/-1, НДД баталгаажуулах /СД/-1, АЖНД /2020 оны/-1, Тэтгэвэр /шинэ/-1, 4
4 Оюун.Ша
(Тарагт)
Шалгуулах /ажилгүйдлийн тэтгэмж/-1, НДД баталгаажуулах /СД/-3, Зөвлөгөө /ажилгүйдлийн тэтгэмж/-1, 5
5 Лхагвадолгор.Бя
(Уянга)
Шалгуулах /тэтгэвэр/-2, Шалгуулах /тэтгэмж/-3, 5
6 Ану.Тө
(Уянга)
НДД баталгаажуулах /СД/-9, ЭМД /дэвтэр баталгаажуулах/-1, СДД-н гэрээ байгуулах-2, Зөвлөгөө /СД/-1, 13
7 Энхсаруул.Ба
(Хархорин)
Шалгуулах /тэтгэмж/-4, 4
8 Должинсүрэн.Да
(Богд)
Зөвлөгөө /бусад/-1, НДД баталгаажуулах /СД/-1, ЭМД /дэвтэр баталгаажуулах/-1, 3
Үйлчлүүлэгчийн тоог ажилтнаар харуулвал :
НИЙТЭЛСЭН : 2020-12-10 18:30:29, Д.Очирбат, Арвайхээр