НЭВТРЭХ
2020.12.11 нд 42 даатгуулагч үйлчилгээ авсан байна
      Тухайн хугацааны үйлчилгээг графикаар үзүүлвэл :

12 төрлийн үйлчилгээг 44 удаа үзүүлсэн байна.
Үнэлгээ ирүүлээгүй 90% (38 үйлчлүүлэгч)
Сэтгэл ханамжгүй 0% (0 үйлчлүүлэгч)
Сэтгэл ханамжтай 10% (4 үйлчлүүлэгч)

Үйлчилгээний төрөл, үйлчилгээ авсан хэлбэрийг үйлчилгээний тоо болон хугацаагаар үзүүлвэл :
Үйлчилгээний төрөл Үйлчилгээний дундаж хугацаа Үйлчилгээний нийт хугацаа Үйлчлүүлэгийн тоо 42
үйлчлүүлэгч
Тасалбартай 00:08:57 00:44:49 5
Тасалбаргүй 00:01:09 00:42:41 37
00:02:05

01:27:30

Биечлэн 00:02:14 01:25:14 38
Утсаар 00:00:34 00:02:16 4
Цахимаар 0
Үйлчлүүлэгчийн тоог сумаар харуулвал :
Нарийнтээл - 14, Арвайхээр - 8, Богд - 5, Батөлзий - 1, Баян-Өндөр - 2, Уянга - 4, Төгрөг - 1, Тарагт - 5, Хархорин - 2 үйлчлүүлэгчид үйлчилгээ үзүүлсэн байна.
Үйлчилгээг ажилтан тус бүрээр үзүүлвэл
Байцаагч Үйлчилгээ Тоо
1 Очирбат.Да
(Арвайхээр)
Зөвлөгөө /тэтгэвэр/-1, Зөвлөгөө /СД/-1, Аппликейшн /баталгаажуулах, засах/-1, 3
2 Дулам.Чу
(Арвайхээр)
Архивын лавлагаа авах /баримт/-1, 1
3 Лхамсүрэн.Га
(Арвайхээр)
НДД баталгаажуулах /СД/-2, НДД баталгаажуулах /заавал/-1, ЭМД /дэвтэр баталгаажуулах/-1, Материал /даатгуулагчаас авах/-1, 5
4 Чулуунхүү.Пү
(Баян-Өндөр)
Материал /даатгуулагчаас авах/-2, 2
5 Ууганцэцэг.Ба
(Батөлзий)
Материал /даатгуулагчаас авах/-1, 1
6 Содном-Иш.Тө
(Нарийнтээл)
АЖНД /2020 оны/-2, НДД баталгаажуулах /СД/-1, Зөвлөгөө /СД/-9, ЭМД /дэвтэр баталгаажуулах/-1, Зөвлөгөө /тэтгэвэр/-1, 14
7 Оюун.Ша
(Тарагт)
Архивын лавлагаа авах /баримт/-1, Материал /даатгуулагчаас авах/-2, НДД баталгаажуулах /СД/-1, Тэтгэвэр /сунгалт/-2, 6
8 Чулуунцэцэг.Лх
(Төгрөг)
Материал /даатгуулагчаас авах/-1, 1
9 Ану.Тө
(Уянга)
НДД баталгаажуулах /СД/-4, 4
10 Энхсаруул.Ба
(Хархорин)
Шалгуулах /тэтгэмж/-2, 2
11 Должинсүрэн.Да
(Богд)
ЭМД /дэвтэр баталгаажуулах/-2, НДД баталгаажуулах /СД/-1, Бусад-2, 5
Үйлчлүүлэгчийн тоог ажилтнаар харуулвал :
НИЙТЭЛСЭН : 2020-12-11 17:45:18, Д.Очирбат, Арвайхээр