НЭВТРЭХ
2020.12.14 нд 114 даатгуулагч үйлчилгээ авсан байна
      Тухайн хугацааны үйлчилгээг графикаар үзүүлвэл :

20 төрлийн үйлчилгээг 117 удаа үзүүлсэн байна.
Үнэлгээ ирүүлээгүй 91% (104 үйлчлүүлэгч)
Сэтгэл ханамжгүй 0% (0 үйлчлүүлэгч)
Сэтгэл ханамжтай 9% (10 үйлчлүүлэгч)

Үйлчилгээний төрөл, үйлчилгээ авсан хэлбэрийг үйлчилгээний тоо болон хугацаагаар үзүүлвэл :
Үйлчилгээний төрөл Үйлчилгээний дундаж хугацаа Үйлчилгээний нийт хугацаа Үйлчлүүлэгийн тоо 114
үйлчлүүлэгч
Тасалбартай 00:03:51 01:20:52 21
Тасалбаргүй 00:05:00 07:45:09 93
00:04:47

09:06:01

Биечлэн 00:04:32 07:57:25 105
Утсаар 00:07:37 01:08:36 9
Цахимаар 0
Үйлчлүүлэгчийн тоог сумаар харуулвал :
Арвайхээр - 34, Уянга - 42, Сант - 4, Баянгол - 15, Төгрөг - 1, Гучин-Ус - 1, Өлзийт - 1, Зүүнбаян-Улаан - 1, Тарагт - 8, Нарийнтээл - 7 үйлчлүүлэгчид үйлчилгээ үзүүлсэн байна.
Үйлчилгээг ажилтан тус бүрээр үзүүлвэл
Байцаагч Үйлчилгээ Тоо
1 Дулам.Чу
(Арвайхээр)
Архивын лавалгаа авах /цахим/-1, Бусад-1, Архивын лавлагаа авах /баримт/-2, 4
2 Лхамсүрэн.Га
(Арвайхээр)
НДД баталгаажуулах /СД/-6, Зөвлөгөө /тэтгэмж/-1, Зөвлөгөө /СД/-1, Шалгуулах /НДШ төлөлт/-1, Данс асуух-1, Материал /даатгуулагчаас авах/-7, Шалгуулах /тэтгэмж/-1, ЭМД /дэвтэр баталгаажуулах/-4, Зөвлөгөө /ЭМД/-1, 23
3 Оюунтуяа.Да
(Арвайхээр)
Материал /даатгуулагчаас авах/-1, Зөвлөгөө /тэтгэвэр/-6, 7
4 Хишигдэлгэр.До
(Арвайхээр)
СДД-н гэрээ байгуулах-1, 1
5 Загдсүрэн.Да
(Баянгол)
ЭМД /дэвтэр баталгаажуулах/-1, Зөвлөгөө /тэтгэвэр/-4, Зөвлөгөө /СД/-1, Зөвлөгөө /нөхөн даатгал/-3, АЖНД /2020 оны/-1, Зөвлөгөө /бусад/-1, НДД баталгаажуулах /СД/-4, 15
6 Долгормаа.Эн
(Өлзийт)
НДД баталгаажуулах /СД/-1, 1
7 Цэрэнбат.Га
(Зүүнбаян-Улаан)
НДД баталгаажуулах /заавал/-1, 1
8 Содном-Иш.Тө
(Нарийнтээл)
НДД баталгаажуулах /СД/-6, Шалгуулах /тэтгэмж/-1, 7
9 Энхтуул.Ба
(Сант)
Тэтгэвэр /шинэ/-4, 4
10 Оюун.Ша
(Тарагт)
СДД-н гэрээ байгуулах-1, Зөвлөгөө /тэтгэвэр/-2, Зөвлөгөө /СД/-1, Зөвлөгөө /нөхөн даатгал/-1, НДД баталгаажуулах /СД/-4, Тодорхойлолт авах-1, 10
11 Чулуунцэцэг.Лх
(Төгрөг)
Материал /даатгуулагчаас авах/-1, 1
12 Лхагвадолгор.Бя
(Уянга)
НДД баталгаажуулах /СД/-7, ЭМД /дэвтэр баталгаажуулах/-1, НДД баталгаажуулах /заавал/-1, 9
13 Ану.Тө
(Уянга)
НДД баталгаажуулах /СД/-15, ЭМД /дэвтэр баталгаажуулах/-18, 33
14 Дуламсүрэн.Ад
(Гучин-Ус)
НДД баталгаажуулах /СД/-1, 1
Үйлчлүүлэгчийн тоог ажилтнаар харуулвал :
НИЙТЭЛСЭН : 2020-12-14 18:47:52, Д.Очирбат, Арвайхээр