НЭВТРЭХ
2020.12.15 нд 53 даатгуулагч үйлчилгээ авсан байна
      Тухайн хугацааны үйлчилгээг графикаар үзүүлвэл :

10 төрлийн үйлчилгээг 58 удаа үзүүлсэн байна.
Үнэлгээ ирүүлээгүй 91% (48 үйлчлүүлэгч)
Сэтгэл ханамжгүй 0% (0 үйлчлүүлэгч)
Сэтгэл ханамжтай 9% (5 үйлчлүүлэгч)

Үйлчилгээний төрөл, үйлчилгээ авсан хэлбэрийг үйлчилгээний тоо болон хугацаагаар үзүүлвэл :
Үйлчилгээний төрөл Үйлчилгээний дундаж хугацаа Үйлчилгээний нийт хугацаа Үйлчлүүлэгийн тоо 53
үйлчлүүлэгч
Тасалбартай 00:06:56 01:44:11 15
Тасалбаргүй 00:07:10 04:32:26 38
00:07:06

06:16:37

Биечлэн 00:07:18 06:12:31 51
Утсаар 00:00:30 00:00:30 1
Цахимаар 00:03:36 00:03:36 1
Үйлчлүүлэгчийн тоог сумаар харуулвал :
Арвайхээр - 21, Сант - 2, Нарийнтээл - 16, Баянгол - 1, Богд - 4, Тарагт - 5, Зүүнбаян-Улаан - 2, Хархорин - 1, Төгрөг - 1 үйлчлүүлэгчид үйлчилгээ үзүүлсэн байна.
Үйлчилгээг ажилтан тус бүрээр үзүүлвэл
Байцаагч Үйлчилгээ Тоо
1 Очирбат.Да
(Арвайхээр)
Зөвлөгөө /СД/-1, 1
2 Лхамсүрэн.Га
(Арвайхээр)
НДД баталгаажуулах /СД/-7, ЭМД /дэвтэр баталгаажуулах/-7, Материал /даатгуулагчаас авах/-8, 22
3 Загдсүрэн.Да
(Баянгол)
Зөвлөгөө /СД/-1, ЭМД /дэвтэр баталгаажуулах/-1, 2
4 Цэрэнбат.Га
(Зүүнбаян-Улаан)
НДД баталгаажуулах /СД/-2, 2
5 Содном-Иш.Тө
(Нарийнтээл)
АЖНД /2020 оны/-1, Шалгуулах /тэтгэмж/-1, ЭМД /дэвтэр баталгаажуулах/-5, Бусад-1, Зөвлөгөө /СД/-8, 16
6 Энхтуул.Ба
(Сант)
Тэтгэвэр /шинэ/-1, Шалгуулах /тэтгэмж/-1, 2
7 Оюун.Ша
(Тарагт)
НДД баталгаажуулах /СД/-2, Архивын лавлагаа авах /баримт/-2, Материал /даатгуулагчаас авах/-1, Зөвлөгөө /СД/-1, 6
8 Чулуунцэцэг.Лх
(Төгрөг)
Материал /даатгуулагчаас авах/-1, 1
9 Энхсаруул.Ба
(Хархорин)
Шалгуулах /тэтгэмж/-1, 1
10 Должинсүрэн.Да
(Богд)
Зөвлөгөө /бусад/-4, Бусад-1, 5
Үйлчлүүлэгчийн тоог ажилтнаар харуулвал :
НИЙТЭЛСЭН : 2020-12-15 20:29:17, Д.Очирбат, Арвайхээр