НЭВТРЭХ
2020.12.17 нд 37 даатгуулагч үйлчилгээ авсан байна
      Тухайн хугацааны үйлчилгээг графикаар үзүүлвэл :

10 төрлийн үйлчилгээг 38 удаа үзүүлсэн байна.
Үнэлгээ ирүүлээгүй 92% (34 үйлчлүүлэгч)
Сэтгэл ханамжгүй 0% (0 үйлчлүүлэгч)
Сэтгэл ханамжтай 8% (3 үйлчлүүлэгч)

Үйлчилгээний төрөл, үйлчилгээ авсан хэлбэрийг үйлчилгээний тоо болон хугацаагаар үзүүлвэл :
Үйлчилгээний төрөл Үйлчилгээний дундаж хугацаа Үйлчилгээний нийт хугацаа Үйлчлүүлэгийн тоо 37
үйлчлүүлэгч
Тасалбартай 00:01:40 00:08:20 5
Тасалбаргүй 00:06:18 03:21:57 32
00:05:41

03:30:17

Биечлэн 00:06:13 03:25:24 33
Утсаар 00:01:13 00:04:53 4
Цахимаар 0
Үйлчлүүлэгчийн тоог сумаар харуулвал :
Арвайхээр - 7, Уянга - 10, Тарагт - 8, Зүүнбаян-Улаан - 7, Гучин-Ус - 1, Нарийнтээл - 4 үйлчлүүлэгчид үйлчилгээ үзүүлсэн байна.
Үйлчилгээг ажилтан тус бүрээр үзүүлвэл
Байцаагч Үйлчилгээ Тоо
1 Очирбат.Да
(Арвайхээр)
АЖНД /2020 оны/-1, Аппликейшн /баталгаажуулах, засах/-1, 2
2 Лхамсүрэн.Га
(Арвайхээр)
Материал /даатгуулагчаас авах/-4, ЭМД /дэвтэр баталгаажуулах/-2, 6
3 Цэрэнбат.Га
(Зүүнбаян-Улаан)
ЭМД /дэвтэр баталгаажуулах/-2, Шалгуулах /тэтгэвэр/-2, АЖНД /2020 оны/-1, НДД баталгаажуулах /СД/-1, СДД-н гэрээ байгуулах-1, 7
4 Содном-Иш.Тө
(Нарийнтээл)
НДД баталгаажуулах /СД/-3, НДД баталгаажуулах /заавал/-1, 4
5 Оюун.Ша
(Тарагт)
Шалгуулах /тэтгэвэр/-2, Зөвлөгөө /ЭМД/-1, НДД баталгаажуулах /СД/-3, Зөвлөгөө /тэтгэвэр/-1, НДД баталгаажуулах /заавал/-1, 8
6 Ану.Тө
(Уянга)
НДД баталгаажуулах /СД/-3, ЭМД /дэвтэр баталгаажуулах/-3, 6
7 Долгорсүрэн.Ша
(Уянга)
НДД баталгаажуулах /СД/-1, ЭМД /дэвтэр баталгаажуулах/-3, 4
8 Дуламсүрэн.Ад
(Гучин-Ус)
НДД баталгаажуулах /СД/-1, 1
Үйлчлүүлэгчийн тоог ажилтнаар харуулвал :
НИЙТЭЛСЭН : 2020-12-17 18:02:48, Д.Очирбат, Арвайхээр