НЭВТРЭХ
2020.12.18 нд 110 даатгуулагч үйлчилгээ авсан байна
      Тухайн хугацааны үйлчилгээг графикаар үзүүлвэл :

14 төрлийн үйлчилгээг 114 удаа үзүүлсэн байна.
Үнэлгээ ирүүлээгүй 93% (102 үйлчлүүлэгч)
Сэтгэл ханамжгүй 0% (0 үйлчлүүлэгч)
Сэтгэл ханамжтай 7% (8 үйлчлүүлэгч)

Үйлчилгээний төрөл, үйлчилгээ авсан хэлбэрийг үйлчилгээний тоо болон хугацаагаар үзүүлвэл :
Үйлчилгээний төрөл Үйлчилгээний дундаж хугацаа Үйлчилгээний нийт хугацаа Үйлчлүүлэгийн тоо 110
үйлчлүүлэгч
Тасалбартай 00:09:48 02:46:36 17
Тасалбаргүй 00:09:32 14:48:02 93
00:09:35

17:34:38

Биечлэн 00:06:20 10:52:42 103
Утсаар 00:57:25 06:41:56 7
Цахимаар 0
Үйлчлүүлэгчийн тоог сумаар харуулвал :
Арвайхээр - 25, Уянга - 15, Тарагт - 8, Богд - 26, Зүүнбаян-Улаан - 8, Нарийнтээл - 27, Батөлзий - 1 үйлчлүүлэгчид үйлчилгээ үзүүлсэн байна.
Үйлчилгээг ажилтан тус бүрээр үзүүлвэл
Байцаагч Үйлчилгээ Тоо
1 Очирбат.Да
(Арвайхээр)
Зөвлөгөө /СД/-1, Шалгуулах /НДШ төлөлт/-1, 2
2 Лхамсүрэн.Га
(Арвайхээр)
НДД баталгаажуулах /СД/-3, Зөвлөгөө /ажилгүйдлийн тэтгэмж/-1, Материал /даатгуулагчаас авах/-7, ЭМД /дэвтэр баталгаажуулах/-6, 17
3 Оюунтуяа.Да
(Арвайхээр)
Зөвлөгөө /тэтгэвэр/-4, Материал /даатгуулагчаас авах/-2, Зөвлөгөө /нөхөн даатгал/-1, 7
4 Ууганцэцэг.Ба
(Батөлзий)
Материал /даатгуулагчаас авах/-1, 1
5 Цэрэнбат.Га
(Зүүнбаян-Улаан)
Шалгуулах /НДШ төлөлт/-4, НДД баталгаажуулах /СД/-3, ЭМД /дэвтэр баталгаажуулах/-1, 8
6 Содном-Иш.Тө
(Нарийнтээл)
АЖНД /2020 оны/-3, НДД баталгаажуулах /СД/-22, ЭМД /дэвтэр баталгаажуулах/-1, НДД баталгаажуулах /заавал/-1, 27
7 Оюун.Ша
(Тарагт)
Зөвлөгөө /тэтгэвэр/-2, Зөвлөгөө /СД/-1, Зөвлөгөө /тэтгэмж/-1, НДД баталгаажуулах /СД/-6, 10
8 Ану.Тө
(Уянга)
НДД баталгаажуулах /СД/-9, ЭМД /дэвтэр баталгаажуулах/-6, 15
9 Должинсүрэн.Да
(Богд)
ЭМД /дэвтэр баталгаажуулах/-8, НДД баталгаажуулах /СД/-10, Бусад-7, Зөвлөгөө /бусад/-1, НДШ тайлан өгөх-1, 27
Үйлчлүүлэгчийн тоог ажилтнаар харуулвал :
НИЙТЭЛСЭН : 2020-12-18 19:51:44, Д.Очирбат, Арвайхээр