НЭВТРЭХ
2020.12.22 нд 103 даатгуулагч үйлчилгээ авсан байна
      Тухайн хугацааны үйлчилгээг графикаар үзүүлвэл :

19 төрлийн үйлчилгээг 106 удаа үзүүлсэн байна.
Үнэлгээ ирүүлээгүй 89% (92 үйлчлүүлэгч)
Сэтгэл ханамжгүй 1% (1 үйлчлүүлэгч)
Сэтгэл ханамжтай 10% (10 үйлчлүүлэгч)

Үйлчилгээний төрөл, үйлчилгээ авсан хэлбэрийг үйлчилгээний тоо болон хугацаагаар үзүүлвэл :
Үйлчилгээний төрөл Үйлчилгээний дундаж хугацаа Үйлчилгээний нийт хугацаа Үйлчлүүлэгийн тоо 103
үйлчлүүлэгч
Тасалбартай 00:04:34 01:13:12 16
Тасалбаргүй 00:02:42 03:55:53 87
00:03:00

05:09:05

Биечлэн 00:02:21 03:43:51 95
Утсаар 00:08:33 00:59:54 7
Цахимаар 00:25:20 00:25:20 1
Үйлчлүүлэгчийн тоог сумаар харуулвал :
Арвайхээр - 20, Богд - 21, Нарийнтээл - 25, Хархорин - 5, Зүүнбаян-Улаан - 2, Баянгол - 10, Уянга - 2, Гучин-Ус - 1, Бүрд - 3, Тарагт - 14 үйлчлүүлэгчид үйлчилгээ үзүүлсэн байна.
Үйлчилгээг ажилтан тус бүрээр үзүүлвэл
Байцаагч Үйлчилгээ Тоо
1 Очирбат.Да
(Арвайхээр)
Аппликейшн /баталгаажуулах, засах/-1, Зөвлөгөө /тэтгэмж/-1, 2
2 Лхамсүрэн.Га
(Арвайхээр)
Зөвлөгөө /тэтгэмж/-1, Шалгуулах /ажилгүйдлийн тэтгэмж/-2, Зөвлөгөө /ажилгүйдлийн тэтгэмж/-1, ЭМД /дэвтэр баталгаажуулах/-4, Зөвлөгөө /СД/-1, Материал /даатгуулагчаас авах/-6, НДД баталгаажуулах /СД/-1, 16
3 Оюунтуяа.Да
(Арвайхээр)
Зөвлөгөө /тэтгэвэр/-1, 1
4 Загдсүрэн.Да
(Баянгол)
Зөвлөгөө /СД/-2, ЭМД /дэвтэр баталгаажуулах/-1, НДД баталгаажуулах /СД/-1, Зөвлөгөө /тэтгэвэр/-1, Материал /даатгуулагчаас авах/-5, 10
5 Цэрэнбат.Га
(Зүүнбаян-Улаан)
Тэтгэвэр /шинэ/-1, АЖНД /2020 оны/-1, 2
6 Содном-Иш.Тө
(Нарийнтээл)
ЭМД /дэвтэр баталгаажуулах/-2, НДД баталгаажуулах /СД/-20, АЖНД /2020 оны/-2, НДД баталгаажуулах /заавал/-1, 25
7 Оюун.Ша
(Тарагт)
ЭМД /дэвтэр баталгаажуулах/-1, Архивын лавлагаа авах /баримт/-1, Материал /даатгуулагчаас авах/-1, Зөвлөгөө /СД/-1, НДД баталгаажуулах /СД/-9, Зөвлөгөө /нөхөн даатгал/-1, Шалгуулах /тэтгэвэр/-1, 15
8 Лхагвадолгор.Бя
(Уянга)
НДД баталгаажуулах /СД/-2, 2
9 Тунгалаг.Ня
(Арвайхээр)
Зөвлөгөө /ЭМД/-1, 1
10 Энхсаруул.Ба
(Хархорин)
Шалгуулах /тэтгэмж/-5, 5
11 Должинсүрэн.Да
(Богд)
ЭМД /дэвтэр баталгаажуулах/-3, Зөвлөгөө /бусад/-2, Бусад-3, Зөвлөгөө /тэтгэвэр/-4, НДД баталгаажуулах /СД/-10, НДД баталгаажуулах /заавал/-1, 23
12 Батбаатар.Эр
(Бүрд)
Зөвлөгөө /нөхөн даатгал/-2, Шалгуулах /ажилгүйдлийн тэтгэмж/-1, 3
13 Дуламсүрэн.Ад
(Гучин-Ус)
ЭМД /дэвтэр баталгаажуулах/-1, 1
Үйлчлүүлэгчийн тоог ажилтнаар харуулвал :
НИЙТЭЛСЭН : 2020-12-22 18:10:48, Д.Очирбат, Арвайхээр